kinh tế trong quân đội

Cập nhập tin tức kinh tế trong quân đội

Quân đội làm kinh tế: Gây dựng lòng tin từ tính kỷ luật

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng chia sẻ với Góc nhìn thẳng, xây dựng kinh tế trong ba nhiệm vụ của Quân đội nhân dân. Quân đội làm kinh tế nếu có ưu thế hơn chính là có được lòng tin từ nhân dân cao.

Thượng tướng Trần Đơn nói về sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội

Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là trách nhiệm chính trị của Quân đội trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng.