Ksor Phước Hà

Cập nhập tin tức Ksor Phước Hà

Điểm tuyển đầu vào sư phạm phải cao như trước, không đại trà

Góp ý dự luật Giáo dục (sửa đổi) chiều nay, thiếu tá Ksor H’Bơ Khăp đề nghị luật phải được sửa toàn diện với tinh thần không vội vàng.