Kỷ vật chiến tranh

Cập nhập tin tức Kỷ vật chiến tranh

Người thừa kế bảo quản 3.000 hiện vật thời chiến ở bảo tàng tư nhân

Sau khi qua đời năm 2021, ông chủ bảo tàng chứng tích chiến tranh Nguyễn Mạnh Hiệp để lại hơn 3.000 vỏ bom, đạn dược, đồ dùng của những người lính cho vợ và các con trông giữ, bảo quản. Các hiện vật này được cựu binh sưu tầm gần 30 năm qua.

Cán bộ bảo tàng Khánh Hòa biến kỷ vật hiến tặng thành đồ mua bán

Ông Mai Ngọc Đa, Trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa vi phạm khi lập hồ sơ khống, biến nhiều kỷ vật chiến tranh được cựu binh tặng thành phải mua để trục lợi.