Sau hơn 1 năm thực hiện “Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

Công tác phát hành và chiếu phim: Tổ chức 620 buổi chiếu phim, đạt 100% kế hoạch giao; trong đó có 496 buổi chiếu vùng III, 125 buổi chiếu vùng I tại 479 điểm chiếu của 84 xã, phường trong tỉnh; sản xuất 04 phim, lồng tiếng 08 phim.

Văn hóa thông tin cơ sở: Tổ chức được 630 buổi tuyên truyền lưu động, đạt 100% kế hoạch giao (trong đó đội TTLĐ tỉnh tuyên truyền lưu động: 100 buổi); thiết kế 29 mẫu ma két trang trí, 27 mẫu tranh cổ động, triển lãm ảnh 05 cuộc với 264 ảnh và 166 tranh cổ động; thực hiện hơn 500 lượt xe cổ động mặt đường; căng treo hơn 3.000 băng zôn; hơn 20.000 lượt cờ các loại; hoa vòng tròn inox và hơn 420 cụm pano, bảng biển. 

Nghệ thuật biểu diễn: Đã dàn dựng 04 chương trình mới với 28 tiết mục mới được dàn dựng; tổ chức 80 buổi biểu diễn, đạt 100% kế hoạch giao. Trong đó: 60 buổi biểu diễn phục vụ vùng cao; 20 buổi biểu diễn phục vụ chính trị.

Văn hóa - văn nghệ quần chúng: Phát động, tổ chức thành công 04 Cuộc thi, Hội thi, Hội diễn văn hóa, văn nghệ trong tỉnh và tham gia 01 cuộc liên hoan toàn quốc đạt kết quả cao, thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của quần chúng nhân dân. Tổ chức hướng dẫn 80 buổi phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, qua đó tìm ra các hạt nhân văn nghệ quần chúng, tạo nền tảng cho hoạt động văn nghệ quần chúng của tỉnh nhất là việc tham gia giới thiệu, quảng bá những nét 3 văn hóa tiêu biểu, con người và vùng đất Lai Châu tại các sự kiện văn hóa, các hội thi cấp khu vực và toàn quốc.

W-nguoihanhi.png
Sắc màu văn hoá người Hà Nhì ở Lai Châu

Chủ trì, phối hợp và hướng dẫn tổ chức thành công gần 300 buổi/chương trình tại các huyện, thành phố văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh, địa phương, thu hút đông đảo sự tham gia, hưởng ứng quần chúng Nhân dân.

Hoạt động thư viện: Thực hiện hiệu quả công tác xử lý nghiệp vụ sách, báo; triển lãm, giới thiệu sách báo chào mùng các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh (triển lãm lưu động 03 cuộc); tổ chức trao đổi báo xuân với thư viện 62 tỉnh thành trên toàn quốc; tổ chức luân chuyển sách về Thư viện trường học; điểm bưu điện văn hóa xã, Đồn biên phòng với gần 8.000 bản sách và sưu tầm tin bài viết về tỉnh Lai Châu trên các báo Trung ương. Hệ thống thư viện tỉnh bổ sung 2.550 bản sách nâng tổng số sách có trong thư viện 128.900 bản; tổng số bạn đọc đến với thư viện và các hoạt động của thư viện ước đạt 40.000 lượt người. Thực hiện xử lý 1.950 tài liệu theo đúng quy tắc, quy chuẩn, yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện, sử dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong xử lý tài liệu đảm bảo tính thống nhất trong liên kết chia sẻ giữa các thư viện.

Tiếp tục phát triển vốn tài liệu địa chí và phát triển mạng lưới thư viện và văn hóa đọc: của thư viện (tham gia xây dựng, củng cố và pháttriển mạng lưới thư viện, tủ sách, phòng đọc sách cơ sở, thư viện trường học; phối hợp, tổ chức tặng 1.232 bản sách cho các đơn vị trường.

Phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi vẽ tranh theo sách; cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021, Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách” tỉnh Lai Châu lần thứ VII, năm 2021, thu hút được đông đảo sự tham gia của các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa: đã thực hiện sưu tầm 41 hiện vật dân tộc, nâng tổng số hiện vật có tại kho cơ sở lên 31.261 hiện vật (vượt mức kế hoạch được giao). Thực hiện kêu gọi, vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin, hiến tặng hiện vật, tài liệu, tư liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác chuyên môn tại Bảo tàng tỉnh Lai Châu.

Đến thời điểm hiện tại, đã tiếp nhận 75 hiện vật, tài liệu (39 tài liệu, sách báo; 36 hiện vật), đang trong quá trình thẩm định, công nhận đưa vào danh mục hiện vật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo quản thường xuyên hiện vật tại kho cơ sở; cập nhật thông tin, dữ liệu hiện vật vào phần mềm Quản lý di sản.

Tổ chức 06 cuộc trưng bày ảnh chuyên đề chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã San Thàng, Sùng Phài (Thành phố Lai Châu) và tuyên truyền sau bầu cử tại các huyện Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè thu hút 7.900 lượt khách tham quan; tiếp đón, thuyết minh và hướng dẫn 13.750 lượt khách tham quan tại phòng Trưng bày Bảo tàng tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức trưng bày ảnh, hiện vật tại các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lập 02 hồ sơ di tích trình Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh 4 năm 2021, nâng tổng số di tích được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh là 30 di tích, trong đó: 05 di tích cấp quốc gia; 25 di tích cấp tỉnh; hoàn thiện hồ sơ khoa học di sản “Xa Nhà Ca” dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thị Thục Anh, Ngô Bình Minh, Vũ Thị Thúy Ngân

Hoàng Hiệp và nhóm PV, BTV