Tôi có một câu hỏi nhờ luật sư giải đáp giúp. Ngày 10/3 âm lịch (Chủ nhật, ngày 14/4/2019), công ty tôi vẫn đi làm bình thường và vẫn tính 400% lương, nhưng vào ngày hôm sau (thứ 2) công ty vẫn đi làm bình thường thì không tính lương bù cho ngày Chủ nhật trước đó. Lúc này, công ty có ra 1 thông báo sẽ cho cán bộ nhân viên nghỉ bù khi hết vụ sản xuất. Trong thời gian này (25/4/2019)'' chưa hết vụ sản xuất'' thì  tôi chấm dứt hợp đồng với công ty, khi chấm dứt hợp đồng thì tôi có hỏi ngày nghỉ bù đó giải quyết như thế nào thì phía công ty trả lời là tôi nghỉ việc rồi không giải quyết ngày nghỉ bù đó. Vậy nhờ luật sư giải đáp giúp công ty trả lời như vậy có đúng với chế độ nghỉ lễ, Tết của Bộ luật Lao động không ạ. Tôi chân thành cảm ơn. Trân trọng !

Theo Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 về việc nghỉ lễ Tết thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây: 

Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

Tết Âm lịch 05 ngày;

Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

 Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

... ” 

Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. 

{keywords}
Ảnh VietNamNet.

Như vậy, theo quy định pháp luật lao động bạn sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày chủ nhật (10-3 âm lịch) và ngày thứ hai kế tiếp. Tuy nhiên, bạn đi làm vào cả hai ngày này sẽ được tính lương làm thêm giờ theo quy định khoản 2, khoản 5 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

 Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

...

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Về ngày Chủ nhật (10-3 âm lịch) công ty đã trả tiền đầy đủ cho bạn, còn ngày thứ 2 kế tiếp bạn đi làm thì công ty phải trả lương làm thêm giờ tính theo ngày nghỉ hàng tuần (tức 200% so với ngày làm việc bình thường) theo như quy định trên. 

Chính vì vậy, phía công ty trả lời bạn nghỉ việc rồi không giải quyết ngày nghỉ bù đó là không đúng với quy định theo điểm e, khoản 1,  khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động, điểm b, c khoản 2, khoản 5, Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Tư vấn bởi luật sư Đặng Đức Trí, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Thuộc Cộng đồng luật sư IURA 

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc