Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế xã Quảng Lạc đã tổ chức tập huấn truyền thông mô hình phòng khám bác sỹ gia đình cho hơn 50 người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn thôn Quảng Tiến, xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn.

Tại lớp tập huấn, các học viên là thành viên tích cực của chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, chi hội nông dân của thôn Quảng Tiến đã được trao đổi những thông tin cơ bản về tình hình triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam và tại tỉnh Lạng Sơn.

Họ cũng được tìm hiểu về lợi ích về mô hình phòng khám bác sỹ gia đình, kỹ năng truyền thông mô hình phòng khám bác sĩ gia đình…

{keywords}
Ảnh minh họa

Qua lớp tập huấn này, các học viên sẽ trở thành những nhân tố nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động người dân xung quanh hưởng ứng tham gia các hoạt động phòng khám bác sĩ gia đình tại địa phương.

Trước đó, ngày 22/3/2013, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án: “Xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam giai đoạn 2013-2020”. Đề án mang mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế Việt Nam nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục, thuận lợi cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần giảm quá tải bệnh viện.

Hiện, mô hình bác sĩ gia đình đang ngày càng trở nên phổ biến và là một giải pháp trọng tâm trong việc triển khai y tế cơ sở. Cùng với việc áp dụng nguyên lý y học, mô hình này sẽ giúp nâng cao chất lượng và cung ứng dịch vụ tốt hơn cho người dân, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện.

Lê Hà