lao động nông thôn

tin tức về lao động nông thôn mới nhất

Đào tạo nghề - Chìa khóa nâng năng suất lao động nông thônicon
Đời sống28/11/20180

Đào tạo nghề - Chìa khóa nâng năng suất lao động nông thôn

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, năng suất lao động (NSLĐ) trong khu vực nông nghiệp chỉ bằng 38,1% NSLĐ của ngành kinh tế. Và 21,6 triệu lao động trong khu vực này đang kéo tụt NSLĐ của Việt Nam so với khu vực và thế giới.