lập hội

Cập nhập tin tức lập hội

Nặng tư tưởng ‘quản’, thủ tục lập hội khó khăn

Phó đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Ngọc Vinh nhận định dự thảo vẫn mang nặng tư tưởng quản lý nhà nước, các thủ tục thành lập hội còn khó khăn, kéo dài.

Hội nên tự chi tiêu

Luật về hội không nên điều chỉnh các tổ chức chính trị như MTTQ hay công đoàn vì các tổ chức này đã có luật điều chỉnh riêng.

Cho lập hội tự do, Nhà nước phải có cách quản

"Đã để tự do, không cấm, tạo mọi điều kiện hoạt động hội, thì nhà nước phải có cách quản lý tất cả các hội" - ý kiến chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc về luật lập Hội.