Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.

Tại hội nghị lấy ý kiến các ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam các thời kỳ vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII vào sáng 5/11, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phân tích nhiều điểm mới của văn kiện lần này, trong đó có nói về kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Theo ông Thắng, lúc này là lúc cần khơi dậy khát vọng phát triển để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

{keywords}
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

“Muốn làm việc đó, các văn kiện trước chỉ nói là kết hợp dân tộc với sức mạnh thời đại. Nhưng lần này khơi dậy khát vọng, ý chí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, khi nói về nguồn nhân lực là nói về con người, lấy con người làm trung tâm.

Mô hình tổng quát của phát triển nền kinh tế Việt Nam

Về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ông Thắng cho hay, thực tế từ Đại hội IX, lần đầu tiên nói đến kinh tế thị trường định hướng XHCN. Sau đổi mới mới bàn đến quan hệ hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế trị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước.

“Như vậy khi nói đến cơ chế thị trường chúng ta đã nhấn mạnh vận hành theo cơ chế thị trường”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói.

Đến đại hội XI, XII đã làm rõ đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy đủ. Có nghĩa là phải theo chuẩn mức theo một nền kinh tế thị trường mà không thể tách bạch với thế giới mà phải hội nhập. Đó là nền kinh tế thị trường hội nhập, hiện đại. Hiện đại tức là phải thích ứng với mọi sự thay đổi, trong đó thị trường Việt Nam là một phần của thị trường thế giới.

{keywords}
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị

Như vậy Đại hội XII đã nhấn mạnh thị trường là cơ chế để huy động, phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực. Nhà nước làm kế hoạch thì phải theo cơ chế thị trường.

“Khi đó, chúng ta khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhưng lần này nâng lên một tầm, chúng ta nhấn mạnh kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình tổng quát của phát triển  nền kinh tế Việt Nam”, ông Thắng nhấn mạnh.

Theo đó, kinh tế thị trường phải theo quy luật thị trường, trước hết là phải tự do kinh doanh,không phân biệt đối xử; thứ hai là theo quy hoạch cung cầu; thứ ba là quy luật cạnh tranh; thứ tư là ủng hộ khởi nghiệp sáng tạo.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương lưu ý những điều này phải đảm bảo định hướng XHCN. Trước đây chúng ta quan điểm bảo đảm định hướng XHCN là ở phân phối, nhưng không phải, mà định hướng XHCN nằm ở mục tiêu.

“Mục tiêu lấy con người là trung tâm, thành quả của sự phát triển là của đại đa số nhân dân, của mọi người dân. Cho nên lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam”, ông Thắng phân tích.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng lưu ý tính đồng bộ giữa kinh tế và chính trị mà Nghị quyết Trung ương 5 đã thể hiện rất rõ.

Về mục tiêu đến 2021- 2025, ông Thắng cho biết đã cân nhắc rất kỹ, lần này đặt ra vượt mức thu nhập trung bình thấp.

Ông dẫn chứng, theo các phân tích đánh giá hiện nay thì lấy cách tính của Ngân hàng Thế giới, trung bình thấp là 1.035 - 4.045 USD, thu nhập trung bình, 4.046 - 12.300 USD.

Việt Nam năm nay có thể đạt 3000 đô và nền tảng như hiện nay có thể vượt được mức 4.046 USD vào năm 2025 và cố gắng phấn đấu như vậy để bước vào mức thu nhập trung bình cao.

Cần sớm sửa đổi, bổ sung chính sách đất đai

Cùng góp ý về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung Việt Nam đề nghị chọn phương án có sửa chữa lại: “Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có một số ngành phát triển hiện đại, vượt mức thu nhập trung bình thấp”. Nếu viết như dự thảo “theo hướng” thì chung chung, không cụ thể.

“Chúng ta cần mạnh dạn nói rằng: Một số ngành đến năm 2025 sẽ đạt trình độ hiện đại như y tế, công nghệ thông tin, du lịch… Mục tiêu “đến năm 2030 là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; “đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” là có tính khả thi”, ông Kim nhấn mạnh.

{keywords}
Ông Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung Việt Nam

Theo ông, nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó đột phá về thể chế là quan trọng nhất, là bước đi mở đường.

Ông Vũ Trọng Kim cho rằng cần sớm sửa đổi, bổ sung chính sách đất đai, như: mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất, tăng thêm quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư trong nước để phát huy nội lực mạnh mẽ hơn.

Cùng với đó là tuân thủ quy luật thị trường về đất đai, như quan hệ cung cầu thể hiện bằng chính sách giá cả… Mở rộng chính sách cho người nước ngoài đầu tư bất động sản, giảm bớt điều kiện ràng buộc về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Về đột phá nguồn nhân lực, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung Việt Nam mong muốn cần có chính sách đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trẻ, tín dụng cho sinh viên học tập; khởi nghiệp sáng tạo; đầu tư mạo hiểm; hỗ trợ du học; hỗ trợ gia đình trẻ lập nghiệp.

Đồng thời, phát triển nhanh Hệ Tri thức Việt số hóa – thỏa mãn nhu cầu khai thác nguồn dữ liệu lớn của quốc gia, phục vụ cho phát triển, nhất là đón đầu sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu đang và sẽ diễn ra, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, qua 3 hội nghị đã tổ chức, có 42 ý kiến phát biểu trực tiếp và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản, các ý kiến góp hết sức ý thẳng thắn, nghiên cứu chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nội dung sâu sắc. 

“Chúng tôi rất vui mừng thấy rằng: nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thuận, đánh giá cao kết quả, thành công của các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua và quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần MTTQ Việt Nam, qua tổng hợp tình hình nhân dân, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện tính khái quát cao, bố cục hợp lý, khoa học, chặt chẽ, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân và quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Bên cạnh đó, văn kiện có nhiều điểm mới, đó là đòi hỏi khách quan, đồng thời kế thừa từ các nhiệm kỳ trước và chọn lọc tiếp thu những kinh nghiệm thành công của các nước trong khu vực và thế giới. 

Dự thảo Văn kiện khẳng định: dân chủ trong Đảng là nòng cốt, dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng; “thể chế" được đề cập xuyên suốt trong toàn bộ các dự thảo văn kiện. Như vậy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo, là những tiền đề, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước...

Thu Hằng

Bầu 63 Bí thư Tỉnh ủy: Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt

Bầu 63 Bí thư Tỉnh ủy: Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt

Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, bầu đủ, bầu trúng theo đề án nhân sự. Tỉ lệ phiếu bầu trúng cử chức danh chủ chốt của 63 tỉnh ủy rất cao.

tin nổi bật

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một vấn đề được Trung ương, Thành ủy xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội tri ân chiến sỹ CAND hy sinh trong cuộc chiến Covid-19

Trong cuộc chiến với Covid-19, tính đến 7/12, đã có hơn 10.000 cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân nhiễm và nghi nhiễm; 17 chiến sĩ hy sinh, tử vong liên quan dịch Covid-19.

Người tình 'tháo chạy' khi nghe tôi nói sẽ bỏ vợ để cưới nàng

Tôi năm nay 41 tuổi, có một vợ và một con. Hồi trước tôi yêu vợ tôi vì cảm tấm chân tình của nàng, và vì bởi như mẹ tôi nói "chỉ cần vợ tốt, không cần vợ đẹp".

24 năm: Kịp hay không mục tiêu thành nước phát triển thu nhập cao

Nghị quyết Đại hội 13 đưa ra một số cột mốc phấn đấu, trong đó đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Chánh án Tòa tối cao làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án thường trực TAND tối cao giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

11 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các nhân sự do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 thành viên.

Chân dung Trưởng các Ban của Đảng khóa XIII

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo các ban Ban Đảng Trung ương được kiện toàn với 8 Trưởng ban.

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Sáng 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Khắc phục tình trạng ngại học lý luận

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận.

Khi văn kiện Đại hội nêu khái niệm ‘quản trị quốc gia’

Một trong những điểm mới của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là sự xuất hiện của khái niệm “quản trị quốc gia”.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 1/2/2021.

Quốc gia hùng cường cần tư tưởng truyền cảm hứng

Những thành công lãnh đạo rực rỡ của Đảng trong thế kỷ 20 đều gắn với những tư tưởng truyền cảm hứng, đáp ứng được khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Quốc hội bầu lãnh đạo nhà nước vào cuối tháng 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp Quốc hội tới đây (từ 24/3 đến 7/4)  sẽ dành thời gian để kiện toàn một số chức danh bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Quá trình công tác của tân Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.