Nguyễn Xuân Thắng

Cập nhập tin tức Nguyễn Xuân Thắng

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn

Toàn văn bài phát biểu của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tại lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn và chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Dấu chân Anh hùng".

50 năm từ 'hạt giống' ban đầu, Việt Nam-Australia trở thành láng giềng bền chặt

Từ những "hạt giống" ban đầu được vun trồng, chăm sóc, quan hệ Việt Nam và Australia đã đạt tới những tầm cao mà 50 năm trước ít ai có thể hình dung được. Hai nước gần gũi và bền chặt hơn bao giờ hết.

Phát huy giá trị Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng CAND

Phát huy giá trị Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội: Việc khó như định giá đất thì cần đưa vào luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đưa nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để Quốc hội, cử tri góp ý.

Phân biệt rõ động cơ 'tốt - xấu' để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, phân biệt rõ động cơ “tốt – xấu” của những vi phạm để bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Sách về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư cần đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

Tại buổi tọa đàm sáng 6/3, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn nội dung cuốn sách cần được sớm đưa vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị.

Bản Đề cương Văn hóa Việt Nam góp phần hình thành nên những chân lý bất diệt

Đề cương về văn hóa Việt Nam đã tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm Cương lĩnh.

Kiên quyết chống lại mọi sự xâm lăng về văn hóa

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần kiên quyết chống lại mọi sự xâm lăng về văn hoá, bài trừ các hình thức văn hoá lai căng, mê tín, dị đoan, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục.

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí.

Hiệp định Paris: 'Cuộc đọ sức không cân sức' giữa hai nền ngoại giao non trẻ và sừng sỏ

Quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris là cuộc đấu trí không cân sức giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao sừng sỏ trên thế giới lúc đó.

Nghệ An muốn có cơ chế và nguồn lực đột phá để phát triển

Ngày 20/12, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, nguồn lực nội sinh và động lực to lớn để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo Văn hoá 2022

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đề dẫn của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo Văn hoá 2022 vào ngày 17/12/2022.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng VIệt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu đề dẫn Hội thảo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô như 'bất biến' ứng với 'vạn biến'

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu, nhất là do kinh tế nước ta có độ mở rất lớn".

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Diễn đàn phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Diễn đàn phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Quốc hội.

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo Khoa học, Đạo đức và Phát triển con người

Toàn văn bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học "khoa học, Đạo đức và Phát triển con người" diễn ra tại Bình Định.

'Sự hi sinh của các chị là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng'

VietNamNet đăng bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tại Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc" (Can Lộc, Hà Tĩnh) diễn ra vào tối 22/7.

Bám sát tôn chỉ, sứ mệnh, không để rơi vào 'báo hóa tạp chí', 'báo cáo hóa tạp chí'

Tạp chí Cộng sản cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên tự rà soát, đánh giá lại các nhiệm vụ, nếu không sẽ dễ rơi vào “báo hóa tạp chí”, “báo cáo hóa tạp chí”.

Vượt qua tư duy nhiệm kỳ, chủ nghĩa địa phương để cùng thắng, cùng phát triển

Muốn tăng liên kết vùng để phục hồi, phát triển phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, ngắn hạn, chủ nghĩa địa phương để phát huy tiềm năng lợi thế theo nguyên tắc “cùng thắng, cùng phát triển”.