Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 10.2. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ QUÁI RỪNG

 Aphelios

  Súng Thiên Lý Calibrum

 • Thời gian hồi chiêu  Xạ Kích (Q) tăng từ 9/8.25/7.5/6.75/6 lên 10/9.5/9/8.5/8 giây.
 • Sát thương đánh dấu thay đổi từ [20/25/30/35/40 (+30% SMCK cộng thêm)] thành [15 (+20% SMCK cộng thêm)].

  Súng Huyết Tinh Severum

 • Sát thương  Công Phá (Q) giảm từ [35% SMCK cộng thêm] xuống [30% SMCK cộng thêm mỗi phát bắn].

  Thăng Hoa Luân Crescendum

 • SMCK của vũ khí phụ giảm từ [1-2.64 (với 0-10 mini Crescendum)] xuống [1-2.23 (với 0-10 mini Crescendum)].

  Lốc Xoáy Tử Vong (R)

 • SMCK cộng thêm tăng từ 110% lên 110/130/150%.

  Nội Hỏa (Q)

 • Sát thương tăng từ 80/125/170/215/260 lên 90/135/180/225/270.

  Chuyên Tâm (W)

 • Sát thương tăng từ 30/55/80/105/130 lên 40/65/90/115/140.

 • Giáp tăng từ 28.22 lên 29.
 • Sát thương tăng từ 46.368 lên 47.

  Giúp Nào, Pix! (E)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 10 xuống 8 giây.

  Phóng Mỏ Neo (Q)

 • Sát thương giảm từ 80/130/180/230/280 xuống 70/115/160/205/250.

 Ngộ Không

  Mình Đồng Da Sắt (Nội tại)

 • Lượng máu tối đa chuyển hóa thành lá chắn giảm từ 12% xuống 10%.
 • Lá chắn sẽ kích hoạt khi bước vào trạng thái tàng hình hoặc đi vào bụi mà kẻ địch không có tầm nhìn (thay vì thoát ra khỏi đó).

  Thiết Bảng Ngàn Cân (Q)

 • Sát thương khuếch đại thay đổi từ 10/12.5/15/17.5/20% thành 5/10/15/20/25%.
 • Thời gian duy trì hiệu ứng gây thêm sát thương tăng từ 3 lên 4 giây.

  Chim Mồi (W)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 24/21/18/15/12 thành 22/20/18/16/14 giây.
 • Tầm đánh của ảnh ảo tăng thêm 100.
 • Thời gian tồn tại tăng thêm 0.25 giây (đánh thêm 1 đòn).

  Bản Nhạc Tốc Độ (E)

 • % tốc độ gia tăng cho đồng minh tăng từ [10/11/12/13/14 (+3% mỗi 100 SMPT)] lên [10/11.5/13/14.5/16% (+4% mỗi 100 SMPT)].
 • % tốc độ gia tăng cho Sona tăng từ [10-14 (+3% mỗi 100 SMPT)] lên [25% (+4% mỗi 100 SMPT)].

 Qiyana

  Mượn Lực Địa Hình (W)

 • Tốc độ đánh thay đổi từ 20% mọi cấp thành 5/10/15/20/25%.

  Vương Quốc Băng Hàn (W)

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 20/25/30/35/40% lên 30/35/40/45/50%.

  Cột Băng (E)

 • Khả năng làm chậm tăng từ 12/25/35/45/55% lên 20/30/40/50/60%.

 • Sửa lỗi Lõi Công Nghệ: Viktor giờ sẽ nhận thêm năng lượng theo cấp độ cơ bản (25) thay vì năng lượng từ Lõi Công Nghệ (5-15).

  Bom Nảy (Q)

 • Sát thương tăng từ 75/120/165/210/225 lên 85/130/175/220/265.

  Gói Chất Nổ (W)

 • Tầm đẩy ngược tăng từ 400 lên 500.

  Bãi Mìn (E)

 • Khả năng làm chậm tăng từ 20/25/30/35/40% lên 30/35/40/45/50%.

  Áo Choàng Tím

 • Tỉ lệ chí mạng giảm từ 25% xuống 20%.

  Tim Băng

 • Giáp tăng từ 100 lên 110.

  Phong Thần Kiếm

 • SMCK giảm từ 55 xuống 50.

 Sứ Giả Khe Nứt

 • Máu giảm từ 8250-16500 xuống 7125-14250.

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

  Nguyên Tố Lửa

 • 6 tướng: Sát thương tăng từ 140% lên 150%.
 • 9 tướng: Sát thương tăng từ 210% lên 250%.

  Nguyên Tố Rừng

 • [Mới] 6 tướng: Tất cả các tướng thuộc Nguyên Tố Rừng đều tạo ra một bản sao của chúng.

  Hệ Pháp Sư

 • 6 tướng: Sát thương phép giảm từ 30 xuống 20.

  Hệ Sát Thủ

 • 3 tướng: Tỉ lệ chí mạng tăng từ 50% lên 75%.
 • 6 tướng: Tỉ lệ chí mạng tăng từ 200% lên 225%.
  • So với hiện tại: Tăng từ 150% lên 225%

  Hệ Kiếm Khách

 • Tỉ lệ tung thêm đòn tấn công giảm từ 40% xuống 35%.

  Hệ Triệu Hồi

 • 3 tướng: Máu và thời gian duy trì hoàn trả từ 20% về lại 30%.
 • 6 tướng: Máu và thời gian duy trì hoàn trả từ 80% về lại 120%.

  Ezreal

 • Sát thương giảm từ 250/450/900 xuống 225/450/900.
  • So với hiện tại: Thay đổi từ 200/400/800 thành 225/450/900

  Karma

 • Tốc độ đánh giảm từ 60/70/80 xuống 40/60/80.

  Leona

 • Sát thương giảm thiểu giảm từ 40/90/140 xuống 40/80/120.

  Sivir

 • Số lần nảy bật tăng từ 5 lên 6/8/10/12/14.
  • So với hiện tại: Thay đổi từ 10 thành 6/8/10/12/14

  Veigar

 • Sát thương giảm từ 400/700/1000 xuống 325/650/975.
  • So với hiện tại: Tăng từ 300/600/900 lên 325/650/975

Gnar_G (Theo Surrender@20)