Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 10.5. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

 • Giáp cơ bản giảm từ 40 xuống 37.

 • Kháng phép tăng từ 30 (+1 mỗi cấp) lên 32 (+1.25 mỗi cấp).

  Đạn Xuyên Mục Tiêu (Q)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 60 mọi cấp.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 13/12/11/10/9 xuống 12/11/10/9/8 giây.

 Ornn

  Chế Tạo Tại Chỗ (Nội tại)

 • Cấp độ yêu cầu để Ornn có thể tự chế đồ cho bản thân tăng từ 12 lên 13.
 • Cấp độ yêu cầu để Ornn có thể chế đồ cho đồng đội tăng từ 13 lên 14.

  Thổi Bễ (W)

 • Sát thương gây thêm lên kẻ địch bị Nóng Giòn giảm từ [12-20.5% lượng máu tối đa của chúng phụ thuộc vào cấp độ của Ornn] xuống [10-18% lượng máu tối đa của chúng phụ thuộc vào cấp độ của Ornn].

 Kai’Sa

  Cơn Mưa Icathia (Q)

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 40% xuống 25%.
 • Số lượng đạn nâng cấp tăng từ 10 lên 12.

  Tia Truy Kích (W)

 • Sát thương tăng từ [20/45/70/95/120 (+60% SMPT)(+150% tổng SMCK) lên [30/55/80/105/130 (+70% SMPT)(+130% tổng SMCK).
 • Thời gian hồi chiêu hoàn trả lại nếu trúng tướng địch khi nâng cấp tăng từ 50% lên 70%.

 Ngộ Không

 • Năng lượng tăng từ 265 + 38 mỗi cấp lên 300 + 40 mỗi cấp.

  Mình Đồng Da Sắt (Nội tại)

 • Thay đổi từ [giáp và hồi phục tăng thêm 400% nếu có nhiều hơn 3 tướng địch cạnh bên] thành [giáp và hồi phục tăng thêm 100% trong 5 giây mỗi khi Ngộ Không hoặc ảnh ảo tấn công một tướng địch hoặc quái rừng to, cộng dồn lên tới 5 lần].

  Thiết Bảng Ngàn Cân (Q)

 • Sát thương thay đổi từ [30/50/70/90/110 (+70% SMCK cộng thêm)] thành [30/55/80/105/130 (+60% SMCK cộng thêm)].

  Warrior Trickster (W)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 50 lên 60.
 • Sát thương khuếch đại thay đổi từ [30/40/50/60/70%] thành [40/45/50/55/60%].
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 22/20/18/16/14 xuống 20/18.5/17/15.5/14 giây.

  Cân Đẩu Vân (E)

 • Sát thương giảm từ [80/125/170/215/260 (+100% SMPT)] xuống [80/120/160/200/240 (+80% SMPT)].
 • E không còn theo đuôi mục tiêu như Q của Lee Sin.

  Lốc Xoáy (R)

 • Sát thương thay đổi từ [120% tổng SMCK +2.5/5.5/8.5% lượng máu tối đa (+1% với mỗi 100 tổng SMCK)] thành [110% tổng SMCK +3/6/9% lượng máu tối đa (+1% với mỗi 100 tổng SMCK)].
 • Khoảng thời gian cho phép tái kích hoạt R tăng từ 7 lên 9 giây.
 • Thời gian tối thiểu để kích hoạt R lần hai tăng từ 0.5 lên 1 giây.
 • Sửa lỗi ảnh ảo bị tấn công khi dùng R.

 • Sát thương tăng từ 45 + 2 mỗi cấp lên 49 + 3 mỗi cấp.

  Bản Nhạc Tốc Độ (E)

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm tăng từ 10/11/12/13/14% lên 20% mọi cấp.

 Dòng trang bị Nanh Băng

 • [Thay đổi] Nội tại DUY NHẤT – Cống Phẩm giờ mô tả “Khi ở gần một tướng đồng minh, gây sát thương bằng kỹ năng hoặc tấn công tướng địch hay công trình nhận 15 Vàng.”

 Dòng trang bị Liềm Ma

 • [Thay đổi] Nội tại DUY NHẤT – Cống Phẩm giờ mô tả “Khi ở gần một tướng đồng minh, gây sát thương bằng kỹ năng hoặc tấn công tướng địch hay công trình nhận 15 Vàng.”

  Rìu Tiamat

 • [Hoàn trả] Kích hoạt DUY NHẤT – Bán Nguyệt: Lại có ghi chú “kẻ địch gần nhất nhận nhiều sát thương nhất”.

  Rìu Mãng Xà

 • Hút máu tăng từ 12% lên 18%.
 • [Hoàn trả] Kích hoạt DUY NHẤT – Bán Nguyệt:  Lại có ghi chú “kẻ địch gần nhất nhận nhiều sát thương nhất”.

  Rìu Đại Mãng Xà

 • Kích hoạt DUY NHẤT – Bán Nguyệt:
  • Sát thương cơ bản tăng từ [5 + 1% lượng máu tối đa của bạn] lên [5 + 1.5% lượng máu tối đa của bạn]
  • Sát thương lan tăng từ [40 + 2.5% lượng máu tối đa của bạn] lên [40 + 3% lượng máu tối đa của bạn]

  Gươm của Vua Vô Danh

 • Nội tại DUY NHẤT – Tướng cận chiến giờ gây 12% sát thương theo lượng máu hiện tại của mục tiêu, tăng từ 8%.

  Vũ Điệu Tử Thần

 • Công thức mới: Lá Chắn Quân Đoàn + Huyết Trượng + Búa Chiến Caulfield + 400 Vàng.
 • Tồng tiền không đổi.
 • SMCK giảm từ 80 xuống 60.
 • [Mới] +30 giáp.
 • [Mới] +30 kháng phép.

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

  Nguyên Tố Băng

 • 6 tướng: Sát thương phép tăng từ 350 lên 375.

  Nguyên Tố Điện

 • 3 tướng: Sát thương tăng từ 250 lên 275.
 • 4 tướng: Sát thương tăng từ 500 lên 550.

  Nguyên Tố Bóng Tối

 • 6 tướng: Sát thương giảm từ 165% xuống 150%.

  Tộc Cuồng Chiến

 • 6 tướng: Sát thương tăng từ 25 lên 30.

  Tộc Kiếm Khách

 • Tỉ lệ gây ra đòn đánh thêm tăng từ 35% lên 40%.

  Amumu

 • Thời gian làm choáng tăng từ 1.5/2/5 lên 1.5/2/10 giây.

  Diana

 • Thời gian duy trì lá chắn tăng từ 3 lên 4 giây.
 • Số lượng quả cầu tăng từ 3/4/5 lên 3/4/7.

  Dr. Mundo

 • Sát thương tăng từ 50/100/150 lên 50/100/200.

  Ezreal

 • Sát thương tăng từ 225/450/900 lên 250/450/900.

  Janna

 • Lượng máu hồi lại tăng từ 20/30/100% lên 25/35/200%.

  Karma

 • Tốc độ đánh thay đổi từ 40/60/80% thành 35/50/100%.

  Leona

 • Thời gian giảm sát thương giảm từ 5 xuống 4 giây.

  Master Yi

 • Sát thương gây thêm giảm từ 70/100/500 xuống 40/80/500.

  Nocturne

 • % hồi phục tăng từ 40/45/50% lên 50/60/70%.

  Rek’Sai

 • Sát thương tăng từ 250/550/850 lên 250/550/1000.

  Sion

 • Sát thương giảm từ 200/375/750 xuống 200/350/700.
  • So với hiện tại giảm từ 200/400/800 xuống 200/350/700

  Syndra

 • Sát thương tăng từ 175/350/600 lên 225/375/650.

  Zyra

 • Số lượng cây tăng từ 2/3/4 lên 2/3/5.

3/ KHÁC

Biểu tượng Anh hùng mới

  

Cập nhật ảnh chờ tải trận của Rek’Sai Sương Đen

 

Mới - Cũ

Gnar_G (Theo Surrender@20)