Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.12. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

 Hắc Ám Lan Tràn (Nội tại)

 • (Cập nhật mô tả) Hắc Ám Lan Tràn có thể kích hoạt trên quái khủng. Hào quang/tốc độ cộng thêm tồn tại trong 5 giây và được làm mới với mỗi đòn tấn công/kỹ năng lên tướng.

  Chùy Hủy Diệt (Q)

 • Sát thương gây lên một mục tiêu duy nhất tăng từ [hơn 30/35/40/45/50%] xuống [hơn 20/25/30/35/40%].

 Giáp Bất Diệt (W)

 • Giá trị lớp giáp được phân định rõ ràng hơn:
  • 30% lượng sát thương gây ra
  • 15% lượng sát thương gánh chịu
 • (Cập nhật mô tả) Lớp giáp giảm dần theo thời gian. Sát thương tích trữ từ những nguồn không phải tướng gây ra giảm thiểu 75%. Giá trị lớp giáp tối thiểu: 5% lượng máu tối đa/ giá trị lớp giáp tối đa: 30% lượng máu tối đa.

 Sylas

  Kháng Ma Thuật (Nội tại)

 • Sát thương giảm thiểu lên những kẻ địch xung quanh mục tiêu chính giảm từ 50% xuống 30%.
 • Phạm vi tác dụng giảm từ 400 xuống 250.
 • Giờ có 2 lần tích trữ.
 • Sát thương thay đổi từ [(120% SMCK) + (9+3 mỗi cấp) + (20% SMPT))] thành [(100% SMCK) + (9+3 mỗi cấp)+(20% SMPT)].
  • So với hiện tại: tăng từ  [(100% SMCK) + (5+2.5 mỗi cấp)+(20% SMPT)]

  Quật Xích (Q)

 • Sát thương Q2 giảm từ 45/70/95/120/145 xuống 40/60/80/100/120.
 • Tỉ lệ SMPT của Q2 giảm từ 60% xuống 40%.
 • Phạm vi phát nổ của Q2 tăng từ 160 lên 180.
  • So với hiện tại: Giảm từ 200

  Đồ Vương (W)

 • Lượng máu hồi lại tăng từ 60/80/100/120/140 lên 70/95/120/145/170.

  Trốn/Bắt (E)

 • Giờ tạo ra một lớp giáp khi dùng kỹ năng trúng tướng địch và quái rừng.

  Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội tại)

 • Sử dụng một kỹ năng cơ bản rút ngắn 1 giây thời gian hồi lại các kỹ năng cơ bản khác.
 • Gây sát thương bằng kỹ năng hoặc tạo lá chắn được tăng tiến thêm 1% năng lượng tối đa của Ryze.
 • (Loại bỏ) Tắt cả các tỉ lệ năng lượng cộng thêm.

  Quá Tải (Q)

 • (Loại bỏ) Hiệu ứng Nội tại.
 • Cấp độ kỹ năng giảm từ 6 xuống 5. 
 • Sát thương thay đổi từ [60/85/110/135/160/185 (+45% SMPT)] thành [80/110/140/170/200 (+40% SMPT)].
 • Sát thương gây thêm thay đổi từ [40/50/60/70/80% (cấp độ của Dòng Chảy Ma Pháp (E))] thành [10/20/30/40/50% (cấp độ của Quá Tải)].
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 6 lên 10 giây.
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40 lên 60.

  Ngục Cổ Ngữ (W)

 • Sát thương thay đổi từ [80/100/120/140/160 (+60% SMPT)] thành [80/85/90/95/100 (+40% SMPT)].
 • [Mới] Khi dùng lên tướng, Ryze tự tạo lá chắn có giá trị 60/80/100/120/140 (+40% SMPT). Khi dùng lên quân lính, cho  Ryze 160 năng lượng (+80 sau khi trừ đi năng lượng tiêu hao W).
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ [50/60/70/80/90] lên 80 mọi cấp.
 • Hiệu ứng khống chế cứng thay đổi từ [Trói Chân] thành [50% Làm Chậm].
 • Thời gian duy trì hiệu ứng tăng từ 0.75 lên 1.5 giây.
 • Hiệu ứng nhận thêm từ Dòng Chảy Ma Pháp thay đổi từ [tăng thời gian giữ chân] thành [chuyển hóa Làm Chậm thành Trói Chân].
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ [13/12/11/10/9] lên 16 giây mọi cấp.

  Dòng Chảy Ma Pháp (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ [3.25/3/2.75/2.5/2.25] lên 4 giây mọi cấp.
 • Sát thương tăng từ [70/90/110/130/150 (+35% SMPT)] lên [80/100/120/140/160 (+40% SMPT)].
 • Tầm nảy bật thay đổi:
  • Giữa hai đơn vị lớn tăng từ 350 lên 400
  • Còn lại giảm từ 350 xuống 250
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ [60/70/80/90/100] thành 80
 • [Mới] Luôn nảy bật.
 • [Loại bỏ] Gây sát thương khi nảy bật.
 • [Loại bỏ] Nảy bật giúp có điểm hạ gục.

  Vòng Xoáy Không Gian (R)

 • Cấp độ kỹ năng tăng từ 2 lên 3.
 • (Mới) Gia tăng 2.5/3/3.5% tỉ lệ năng lượng cộng vào giá trị lớp lá chắn của Bậc Thầy Cổ Thuật tăng.
 • (Mới) Ngay lập tức sử dụng kỹ năng ở tầm tối đa khi cố gắng vượt quá khoảng cách cho phép.
 • (Mới) Yêu cầu một đồng minh để sử dụng ở tầm gần.
 • Tầm tối thiểu tăng từ 730 lên 1000.
 • Tầm tối đa tăng từ 1750/3000 lên 3000.
 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 180 giây mọi cấp thành 210/180/150 giây.

  Cắn Xé (Q)

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 90% lên 100%.

2/ MẪU MẮT MỚI

  

Gnar_G (Theo Surrender@20)