1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI HỔ HỢP

 • STVL gia tăng mỗi cấp giảm từ 5 xuống 4.
  • So với hiện tại tăng từ 3.5 lên 4
  • So với PBE giảm từ 5 xuống 4

  Rìu Máu (W)

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 40/50/60/70/80% lên 50/60/70/80/90%.

 • STVL giảm từ 58 xuống 54.

  Bắn Độc (E)

 • Sát thương mỗi giây hoàn trả từ 5/10/15/20/25 về lại 6/12/18/24/30.

  Xung Kích Năng Lượng (Q)

 • SMPT cộng thêm giảm từ 75% xuống 65%.
 • Sát thương giảm từ 80/120/160/200/240 xuống 70/110/150/190/230.

 • Kháng phép cộng thêm mỗi cấp tăng từ 0.5 lên 1.25.

  Bão Kiếm (Q)

 • Sát thương tăng từ 20/40/60/80/100 lên 20/45/70/95/120.

  Nỏ Thần Dominik

 • Nội tại DUY NHẤT – Diệt Khổng Lồ:
  • Sát thương hoàn trả từ 25% về lại 20%
  • Sát thương cộng thêm với mỗi % máu chênh lệch giảm từ 2.5% xuống 2%.

  Quyền Năng Bất Diệt (Ngọc Siêu Cấp – hệ Kiên Định)

 • Không còn gây thêm sát thương phép.
 • Khả năng hồi máu tăng từ 2% lên 3%.
 • Chỉ số thích ứng thay đổi từ (1.6% lượng máu tối đa của bạn) thành (1.25% lượng máu tối đa của bạn).
 • Chỉ số thích ứng thay đổi từ (tăng STVL/SMPT cho tới khi rời khỏi giao tranh) thành (tăng thêm STVL/SMPT trong vòng 10 giây, cộng dồn).

The Stargazer – hệ  Cảm Hứng (Chính) + hệ  Pháp Thuật (Phụ)

 • STVL giảm từ 16 xuống 23.
 • SMPT giảm từ 27 xuống 22.

2/ KHÁC

Banner mới

Banner mới chào mừng mùa giải 2018 đã xuất hiện trên bản đồ Summoner’s Rift của máy chủ thửu nghiệm PBE.

Gnar_G