1/ CẬP NHẬT SPLASH ART MỚI

Conqueror Karma

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Cú Đập Nguyền Rủa (Nội tại)

 • Sát thương chuẩn từ hiệu ứng Nguyền Rủa tăng từ 8% lên 10%.

  Tuyệt Vọng (W)

 • % máu tối đa của mục tiêu cộng thêm vào sát thương giảm từ 1/1.5/2/2.5/3% xuống 1/1.25/1.5/1.75/2%.

 •  Tốc độ di chuyển được hoàn trả từ 325 về lại 330.

  Kiến Tạo Bụi (W)

 • Tầm kích hoạt được hoàn trả từ 1600 về lại 1000.

 Xayah

  Bão Tố Nổi Dạy (R)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 140/130/120 về lại 140/125/110 giây.
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 80/90/100 thành 100 mọi cấp độ.

   Gậy Đầu Lâu

 • Kháng phép giảm từ 70 xuống 65.

  Phù Phép: Quỷ Lửa

 • Nội tại DUY NHẤT - Hiến Tế: Sát thương thay đổi
  • ​Sát thương thay đổi từ [7 (+2 mỗi cấp)] thành [11 (+1 mỗi cấp)].
  • Sát thương gây thêm lên lính và quái vật tăng từ 100% lên 200%.

  Giáp Tâm Linh

 • Kháng phép giảm từ 65 xuống 60.
 • Nội tại DUY NHẤT hồi máu tăng từ 25% lên 30%.

  Móng Vuốt Sterak 

 • STVL tăng từ 25% lên 30%.
 • Lớp giáp tăng từ (30% lượng máu tối đa) lên (75% lượng máu cộng thêm).
 • Nội tại Cơn Thịnh Nộ của Sterak - STVL tăng từ 25% lên 30%.

  Giáp Gai

 • Tổng tiền giảm từ 2350 xuống 1200 Vàng.
 • Công thức thay đổi thành: Giáp Lụa + Giáp Lụa + 600 Vàng (giờ là thành phần nhỏ của trang bị Khiên Băng Randuin).
 • Giáp giảm từ 100 xuống 30.
 • Nội tại DUY NHẤT phản lại sát thương phép giảm từ 25% xuống 15%.

  Khiên Băng Randuin

 • Tổng tiền tăng từ 2600 lên 3000 Vàng.
 • Công thức thay đổi thành: Giáp Gai + Đai Lưng Khổng Lồ + 800 Vàng.
 • Giáp giảm từ 60 xuống 50.
 • (Mới) Giờ cho -15% giảm sát thương từ các đòn đánh chí mạng.
 • Nội tại DUY NHẤT đổi tên thành "Thorns".
  • Nội tại DUY NHẤT - Thorns: Khi nhận sát thương từ đòn đánh thường, gây sát thương phép lên kẻ địch tấn công tương đương với 15% giáp cộng thêm, gấp đôi với các đòn đánh chí mạng.

  Áo Choàng Ám Ảnh

 • Kháng phép giảm từ 30 xuống 25.

Adaptive Helm 

 • Tổng tiền tăng từ 2650 lên 2800 Vàng.
 • Công thức thay đổi thành: Áo Choàng Ám Ảnh + Áo Choàng Bạc + 880 Vàng.
 • Nội tại DUY NHẤT - thời gian duy trì khả năng giảm sát thương thay đổi từ (20% trong vòng 3 giây) thành (15% trong vòng 4 giây).

3/ KHÁC

Lông Vũ của Xayah đồng minh và đối phương đã có sự khác biệt

Lông Vũ của trang phục Xayah Đạo Tặc Vũ Trụ không còn mặt trăng.

Màn hình đăng nhập MSI 2017

Gnar_G