1/ SPLASH ART MỚI

Hình nền của các trang phục và mẫu mắt vinh danh SK Telecom T1 đã xuất hiện trên máy chủ PBE.

 

2/ THAY ĐỔI CHUNG

Sứ Giả Khe Nứt

 • Tiền thưởng tăng từ 25 lên 100 Vàng.

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Giật Sét (W)

 • Sát thương cơ bản giảm từ 30/35/40/45/50 xuống 15/20/25/30/35.

 • Máu tăng từ 540 lên 565.

  Tốc Hành Hư Không (R)

 • STVL cộng thêm tăng từ 160% lên 185%.

  Phun Khói Độc (Q)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 30% lên 40%.
 • Sát thương giảm từ 22/34/46/58/70 xuống 20/30/40/50/60/70.
 • (Sửa lỗi) Khói độc không còn biến mất khi Singed rời khỏi tầm nhìn kẻ địch.

  Hất (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 100/110/120/130/140 xuống 80/95/110/125/140.

 Thuốc Hóa Điên (R)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 150 xuống 100.
 • Chỉ số cộng thêm tăng từ 35/50/80 lên 35/60/85.

 Xayah

  Phi Dao Đôi (Q)

 • Q tác dụng (quãng thời gian Xayah không thể tung đòn tấn công khi Q đang bắn) sẽ tỉ lệ nghịch với tốc độ đánh. Do đó, nó sẽ càng chậm hơn khi Xayah càng có tốc độ đánh lớn (thời gian Q tác dụng sẽ nhanh nhất ở giai đoạn đi đường).

 Zeke's Convergence

 • Nâng cấp biểu tượng trang bị.

  Mặt Nạ Đầu Lâu

 • Lượng máu tăng từ 300 lên 350.

  Mũ Thích Nghi

 • Lượng máu tăng từ 300 lên 350.

  Phù Phép: Thần Vọng

 • Nội tại DUY NHẤT – hồi lại năng lượng thay đổi thành 15%.
  • (So với PBE) Từ 12% tăng lên 15%.
  • (So với hiện tại) Từ 18% xuống 15%.

Mắt Vật Tổ/ Máy Quét

 • Giờ hiển thị điểm Tầm Nhìn.

4/ KHÁC

Vũng lầy của SKT T1 Zac đã được chỉnh sửa làm cho đôi mắt của nó sáng hơn và trông nhầy nhụa hơn.

SKT T1 Nami được thêm màu vàng ở hai kỹ năng Q và R.

SKT T1 Syndra cũng được cập nhật tương tự như SKT T1 Nami ở các kỹ năng Q, E và R. Riot lưu ý, kỹ năng W cũng sớm được nâng cấp.

Màn hình chờ đặc biệt của Riven Thần Kiếm đã được tinh chỉnh chút ít, đưa phần viền đặc biệt ra xa khỏi khung rìa.

Mới Cũ

Gnar_G