1/ RA MẮT 09 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Aatrox Phi Đội Không Gian

 

Karma Phi Đội Không Gian

 

Kha'Zix Phi Đội Không Gian

 

Sivir Phi Đội Không Gian

 

Twisted Fate Phi Đội Không Gian

 

Pumpkin Prince Amumu có giá 299 RP

Bewitching Elise có giá 299 RP

Little Devil Fizz có giá 299 RP

Kassadin Công Nghệ quy đổi bằng 10 Đá Quý

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

 Aphelios

  (Nội tại) 

 • Sát Lực tăng từ 2/4/6/8/10/12 lên 3/6/9/12/15/18.

  Ánh Trăng Dẫn Lối (R)

 • Khả năng hồi phục của Severum tăng từ 200/300/400 lên 250/375/500.
 • Sát thương của Dấu Ấn Calibrum tăng từ 20/40/70 lên 40/70/100.
 • Số lượng Crescendum tăng từ 3 lên 4.
 • Thời gian trói chân của Gravitum tăng từ 1 lên 1.25 giây.
 • Sát thương lan của Inferum tăng từ 75% lên 85%.

  Bắn Dây Móc (E)

 • Tốc độ đánh giảm từ 40/50/60/70/80% lên 40/45/50/55/60%

  Bom Phốt Pho (Q)

 • Tỉ lệ SMCK cộng thêm tăng từ 50%l ên 70%.

  Rút Súng Nhanh (E)

 • Giáp cộng thêm giảm từ 8/11/14/17/20 xuống 6/9/12/15/18.

  Vó Ngựa Hủy Diệt (E)

 • Sát thương cơ bản giảm từ 45/75/105/135/165 xuống 35/65/95/125/155.
 • Sát thương tối đa giảm từ 90/150/210/270/330 to 70/130/190/250/310.

  Tụ Hỏa (Nội tại)

 • Tăng thời gian hồi lại Kinh Mantra bằng các kỹ năng gây sát thương từ [2/3/4 giây ở các cấp 1/7/13] lên [2/4/6 giây ở các cấp 1/6/11].
 • Giảm thời gian hồi lại Kinh Mantra bằng các đòn đánh thường từ 1/1.5/2 giây xuống 1 giây mọi cấp.

 • Sát thương nhận thêm mỗi cấp tăng từ 3.2 lên 3.7.

 • Sát thương cơ bản giảm từ 61 xuống 58.

  Ngọn Giáo Sao Băng (Q)

 • Sát thương thay đổi từ [75/110/145/180/215 (+100% SMCK cộng thêm)] thành [70/100/130/160/190 (+115% SMCK cộng thêm)].
 • Khi có tối đa cộng dồn: Tỉ lệ SMCK cộng thêm tăng từ 100% lên 115%.

 Samira

  Đánh Liều (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 15/14/13/12/11 lên 20/18/16/14/12 giây.
 • Tốc độ đánh giảm từ 30/35/40/45/50% xuống 20/25/30/35/40%.

  Cống Phẩm Đại Vương (Nội tại)

 • Khả năng hồi phục tăng từ 2/3/4/5/6% ở các cấp 1/5/9/12/15 lên 2-7% trải đều các cấp.

  Vương Quốc Băng Hàn (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 15 xuống 15/14/13/12/11 giây.

  Võ Phượng Hoàng (R)

 • Tổng sát thương thuần túy tăng từ 40/80/120/160/200/240 lên 50/100/150/200/250/300.

  Ngọc Áo Choàng Mây (hệ Phép Thuật)

 • Tốc độ di chuyển giảm từ 10/20/30% xuống 5/20/30%.
 • Thời gian tác dụng giảm từ 2.5 xuống 2 giây.

3/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

Phần thưởng Xếp Hạng

Linh Thú

 

Biểu Cảm

  

  

Cân bằng meta

4/ KHÁC

Đa Sắc mới

Biểu tượng Anh hùng mới

  

 

  

  

 

  

  

  .

 

Biểu Cảm mới

Gnar_G