1/ RA MẮT 05 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Neeko Vệ Binh Tinh Tú có giá 299 RP.

 

Neeko Vệ Binh Tinh Tú phiên bản Hàng Hiệu

 

Rakan Vệ Binh Tinh Tú có giá 399 RP

 

Xayah Vệ Binh Tinh Tú có giá 399 RP.

 

Zoe Vệ Binh Tinh Tú có giá 399 RP.

 

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

Phiên bản của những “cú đấm mạnh mẽ" xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Cân bằng metagame

  Hệ Hiệp Sĩ

 • Sát thương ngăn chặn tăng từ:
  • 4 Hiệp Sĩ tăng từ 30 lên 35
  • 6 Hiệp Sĩ tăng từ 55 lên 65

  Twisted Fate

 • Bài Xanh hồi lại 30/50/70 năng lượng, tăng từ 20/35/50.

  Akali

 • Sát thương của kỹ năng tăng từ 150/275/400 lên 200/350/500.

 Anivia

 • Thời gian duy trì kỹ năng giảm từ 8 xuống 6 giây.
 • Sát thương tối đa của kỹ năng tăng từ 700/950/1200 lên 800/1100/1400.

  Evelynn

 • Ngưỡng sát thương tối đa gây thêm giảm từ 65% xuống 55%.

Ra mắt 03 Linh Thú Vệ Binh Tinh Tú

Dango là sinh vật háu đói nhất trong đám Linh Thú.

Fuwa đã tìm kiếm Vệ Binh nắm giữ số mệnh của nó trong suốt một thời gian dài.

Shisa chỉ quan tâm tới việc bảo vệ Vệ Binh Tinh Tú.

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Đường Kiếm Tuyệt Diệt (Nội tại)

 • Giảm từ [hồi phục 100% sát thương gây lên lính] xuống [hồi phục 25% sát thương gây lên lính].

  Sát Chiêu Hoàn Hảo (R)

 • Sát thương tối thiểu của R2 giảm từ 85/150/215 xuống 65/140/215.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 120/110/100 lên 160/130/100 giây.
 • Hiệu ứng làm choáng nhẹ bị loại bỏ.

  Khiên Lửa (E)

 • [Mới] “Annie giờ nhận thêm 50% tốc độ di chuyển nhanh chóng tan biến trong 1.5 giây.”
  • ​Giá trị chi tiết: 25/26/28/29/31/33/34/36/37/39/40/42/43/45/46/48/49/51%
 • Sát thương giảm thiểu giảm từ 16/22/28/34/40 xuống 10/13/16/19/22.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 10 lên 15 giây.

 • Máu cơ bản tăng từ 510 lên 575.

 • Sát thương tăng từ 60 lên 62.

  Lưỡng Giới Đồng Quy (W)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 50/55/60/65/70 xuống 30/35/40/45/50.
 • Thời gian làm choáng tăng từ 1.75 lên 2.25 giây.

  Hắc Ám Bùng Nổ (R)

 • Sát thương đa mục tiêu gây lên những mục tiêu thấp máu tăng từ 100% lên 140%.

 • Sát thương cơ bản tăng từ 57 lên 59.

 Kai’Sa

  Tích Tụ Năng Lượng (E)

 • Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 40/50/60/70/80% xuống 40/45/50/55/60%.

  Kiếm Tinh Hỏa (E)

 • Sát thương Nội tại tăng từ 10/15/20/25/30 lên 15/20/25/30/35.

 • Máu cơ bản tăng từ 570.8 lên 575.
 • Sát thương cơ bản tăng từ 69.18 lên 70.

  Nộ Long Cước (R)

 • Sát thương tăng từ 150/375/600 lên 175/400/625.

  Mưa Đạn (E)

 • Khả năng làm chậm tăng từ 28/36/44/52/60% lên 40/45/50/55/60%.

 Nunu & Willump

 • Máu nhận thêm mỗi cấp tăng từ 90 xuống 82.
 • Năng lượng giảm từ 283.56 xuống 280.
 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây giảm từ 7.44 xuống 7.
 • Giáp nhận thêm mỗi cấp giảm từ 3.5 xuống 3.

  Pháo Tuyết (E)

 • Khả năng làm chậm giảm từ 50% mọi cấp xuống 30/35/40/45/50%.

  Bẫy Độc Noxus (R)

 • Số lượng nấm độc tối đa tăng từ 3 lên 3/4/5.

 Xayah

 • Giáp cơ bản giảm từ 28 xuống 25.

  Bão Tố Nổi Dạy (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 140/125/110 lên 160/145/130 giây.

4/ KHÁC

Mẫu mắt mới

 

Biểu Cảm mới

   

Biểu tượng Anh hùng mới

  

  

 

  

 

  

  

Gói Đa Sắc

Rakan Vệ Binh Tinh Tú

Xayah Vệ Binh Tinh Tú

Zoe Vệ Binh Tinh Tú

Gnar_G