- Chủ tịch Hà Nội thúc giục các đơn vị liên quan sớm quyết định “số phận” loa phường vì hệ thống này có thể tiêu tốn hàng trăm triệu đồng/năm/phường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục đề cập đến vấn đề hệ thống truyền thanh cơ sở ở Thủ đô tại cuộc họp giao ban ngày 6/2.

Qua báo cáo sơ bộ của Sở Tài chính, ông Chung thông tin: Việc nuôi bộ máy truyền thanh cấp phường rất tốn kém, một phường có thể phải chi mấy trăm triệu đồng mỗi năm mà chất lượng tin phát thanh của hệ thống này rất thấp.

Chính vì vậy, ông  yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá khách quan hệ thông loa phường. Qua đó, thành phố sẽ xem xét cụ thể việc tiếp tục duy trì hay sẽ bỏ hệ thống loa phường.

{keywords}
Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung. Ảnh: An ninh Thủ đô

Về việc lấy ý kiến của người dân về việc quyết định “số phận” loa phường, trước đó, Sở TT&TT đã tổ chức lấy ý kiến người dân tại chuyên mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Hà Nội” trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố và Facebook.

Theo thống kê trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, có gần 100.000 người cho ý kiến về hệ thống loa phường, trong đó hơn 77.000 người cho rằng hệ thống này là cần thiết, nên duy trì như hiện nay (78%); hơn 21.000 người cho là không cần thiết duy trì (21%); hơn 600 người cho là có cần thiết nhưng phải đổi mới (1%).

{keywords}

Trên cơ sở đó, Sở sẽ tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành quy chế, định hướng phù hợp với từng loại hình thông tin cơ sở, củng cố hoạt động của hệ thống đài phát thanh cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền.

Đợt lấy ý kiến nhân dân về loa phường sẽ kéo dài đến hết ngày 10/3.

Đoàn Bổng