unitel.jpg
Trong năm 2024, Viettel Global đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số. Ảnh: VT

Báo cáo cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Viettel Global đạt 7.907 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 1/2023. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng của một doanh nghiệp viễn thông trong bối cảnh thế giới gần như bão hoà về dịch vụ này. 

Trong quý 1, cả 9 thị trường tăng trưởng cao trong đó có 5 thị trường tăng trưởng 2 con số như Lumitel tại Burundi (29%), Unitel tại Lào (24%), Movitel tại Mozambique (22%), Natcom tại Haiti (18%), Metfone tại Campuchia (13%).

Doanh thu tăng trưởng tích cực, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2024 của Viettel Global đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2023. 

Theo Báo cáo thường niên năm 2023 được doanh nghiệp công bố ngày 19/4, trong năm 2024, Viettel Global đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, trong đó tăng trưởng viễn thông truyền thống lớn hơn 10%, dịch vụ ngoài viễn thông tăng trưởng từ 20-30%. Để mở rộng nguồn tăng trưởng, các thị trường châu Á, Viettel Global tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, Data center, Cloud, Big data. Các thị trường châu Phi và châu Mỹ sẽ tập trung phát triển các dịch vụ số mới dựa trên nền tảng 4G và dịch vụ Internet băng thông rộng, chuẩn bị sẵn sàng cho 5G để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.