{keywords}
Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện vào trường học ở Long An - Ảnh: Báo Long An

Nhiều năm qua, việc cung ứng điện cho nền kinh tế luôn được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, giai đoạn 2020 – 2025, có nhiều thách thức đối với nguồn cung ứng điện như tình trạng thủy văn bất lợi do biến đổi khí hậu, phụ thuộc vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu, nguồn điện gió và điện mặt trời còn hạn chế và rào cản, nhiệt điện gặp khó trong mở rộng đầu tư. Nhu cầu điện lại tăng cao, trung bình 10%/năm. Vì vậy, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện là giải pháp quan trọng nhằm ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong 5 năm tới.

Ngày 07/5/2020, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025; theo đó, yêu cầu trong giai đoạn này, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ. UBND tỉnh Long An cũng đã có chỉ thị để các cơ quan, ban ngành, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai.

Cụ thể, yêu cầu cơ quan, công sở phối hợp với cơ quan điện lực xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện. Hàng năm, tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Việc thực hiện tiết kiệm điện phải được quán triệt đến toàn bộ người lao động, trở thành chỉ tiêu khen thưởng, kỷ luật. Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Tại các hộ gia đình, nên sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Cần ghi nhớ tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

Các sở, ban, ngành phải phối hợp với nhau trong quá trình triển khai thực hiện tiết kiệm điện. Ngoài ra, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ nhà hàng thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Công Thương và công ty Điện lực Long An lồng ghép đưa chủ trương tiết kiệm điện vào trường học để giáo dục các em học sinh ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm.

Hải Lam

Nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 20% tổng cung năng lượng vào năm 2030

Nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 20% tổng cung năng lượng vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu các nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm 15 – 20% tổng cung năng lượng sơ cấp đạt vào năm 2030 và 25-30% vào năm 2045.