lòng dân

Cập nhập tin tức lòng dân

Lòng dân là quốc bảo

 - Tư duy lãnh đạo ôm đồm, chỉ đạo cứng nhắc, điều hành quan liêu ở nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền giờ đang dần được khắc phục để nhường chỗ cho tư duy lãnh đạo, quản lý khoa học, nhân văn.

Vun đắp lòng Dân – Bài học lịch sử vô giá của chúng ta

 - Trong trời đất, không gì quý bằng Nhân dân; trong nước Việt Nam dân chủ, địa vị cao nhất là Dân, Dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài Dân.

Khi thuận lòng dân mọi nguy cơ đều được hóa giải

 - “Mất chế độ cũng vẫn được xác định là một nguy cơ. Vậy nên tinh thần là phải chủ động, không được để nước đến chân mới nhảy, không để mất dân, mất niềm tin, mất chế độ.”

Xây thành trì trong lòng dân thì không sợ phá hoại

Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu quan điểm.

“Có sự ủng hộ của người dân là có tất cả”

“Chân lý sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, thành quả cách mạng là do nhân dân làm nên là rất rõ ràng”- Ông Vũ Mão.