Lựa chọn, đề bạt cán bộ không để xảy ra chạy chức, chạy quyền

Trong quá trình lựa chọn, đề bạt cán bộ, Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng cần kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng...

Ngày 9/1, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại TP Hải Phòng. 

Chú thích ảnh

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống than nhũng làm Trưởng đoàn, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP. Thành ủy đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, TP đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện những sơ hở của cơ chế, chính sách nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ đầu thông qua việc ban hành nhiều văn bản phù hợp với tình hình của TP để triển khai mang tính thiết thực, do đó, đã hạn chế tham nhũng, tiêu cực xảy ra. Những sai phạm bị phát hiện sẽ được tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hải Phòng chú trọng triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kết quả phát hiện, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn TP thời gian qua đã góp phần kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới như củng cố bộ máy tổ chức; lựa chọn giới thiệu cán bộ, quy trình thực hiện, đặc biệt là việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ tại các vị trí quan trọng dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng vặt...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 45 cùng với sự quan tâm của Trung ương đã trở thành nguồn lực mới, động lực quan trọng, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của TP trong những năm vừa qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng, chống tham nhũng của TP Hải Phòng, đánh giá TP là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

Những kết quả đạt được về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng đã tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện, vượt bậc về kinh tế - xã hội của Hải Phòng. Sau 4 năm, Hải Phòng đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ TP đề ra, trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước từ 2 đến 3 năm. Nổi bật là tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP đóng góp cho cả nước tăng mạnh từ 2,53% năm 2015 lên 4,1% vào năm 2019, dự kiến 2020 tỷ trọng GRDP của TP đạt 4,8% trong GDP cả nước.

Nguồn lực của TP đã được tăng cường mạnh mẽ. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt mức kỷ lục, tăng gấp bốn lần so với nhiệm kỳ trước. Dự kiến năm 2020 thu ngân sách của TP sẽ tăng đột phá, đạt trên 100 nghìn tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 33 nghìn tỉ đồng… Những kết quả toàn diện đạt được trên các lĩnh vực đã củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân TP.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Hải Phòng. Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức thực hiện giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực hiệu quả chưa đồng đều, nhất là tại các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm. Việc tự kiểm tra trong nội bộ, phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu và tham nhũng vặt vẫn diễn ra ở một số nơi. 

Để từng bước khắc phục những hạn chế trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; xây dựng chính quyền điện tử; quan tâm phát triển văn hóa; quan tâm đến đời sống của người yếu thế; tiếp tục quan hệ, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành, khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Cùng với đó, Thành ủy Hải Phòng cần tăng cường công tác nhận thức về nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, đe dọa tồn vong của chế độ, dân tộc, đất nước, đe dọa lòng tin của nhân dân; tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, ngập ngừng, chần chừ, chờ đợi, mà phải tích cực, chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống tham nhũng; quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 và Kết luận số 10 của Bộ Chính trị, nhất là chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về phòng, chống tham nhũng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Việc giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Đảng, trước hết là trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy là yếu tố cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định tạo ra bước phát triển mạnh mẽ của TP. Quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp phải bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn, quy định của Trung ương, lựa chọn cán bộ bên cạnh năng lực chuyên môn, phải có phẩm chất đạo đức và nhiệt huyết để hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình lựa chọn, đề bạt cán bộ, Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy cần kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng... Làm tốt công tác cán bộ là nguyên nhân hạn chế tham nhũng, quyết định cho sự phát triển TP Hải Phòng. 

Bên cạnh đó, Hải Phòng cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Những kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng sẽ được Đoàn công tác tổng hợp, trình Trung ương xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và trao 120 suất quà cho một số gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo thuộc huyện Kiến Thụy; thăm tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast; thăm, làm việc tại Quân khu 3.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Hoàng Trung Hải

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Hoàng Trung Hải

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo TTXVN

tin nổi bật

Giám đốc CDC Quảng Bình bị kỷ luật cảnh cáo

Mắc nhiều vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch Covid-19 nên Giám đốc CDC Quảng Bình đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố trong vụ án Quảng Ninh

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Còn 38 địa phương có 68 vụ việc liên quan Việt Á đang được xem xét

Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, đã có 25 vụ án liên quan sai phạm của Việt Á được khởi tố với 95 bị can; trong đó, 25 địa phương đã khởi tố vụ án, còn lại 38 địa phương có 68 vụ việc liên quan chưa bị khởi tố và đang được xem xét.

Nếu bị kỷ luật, Bí thư Hải Dương phải ra khỏi BCĐ phòng chống tham nhũng

Trường hợp của Bí thư Hải Dương đang bị xem xét kỷ luật và đã tham gia vào Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ theo tinh thần sai tới đâu xử lý tới đó, sau khi xử lý thì chắc chắn đưa ra khỏi Ban Chỉ đạo.

Sáu tháng đầu năm, kỷ luật 27 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Vụ FLC, Việt Á, CDC Hải Dương vào danh sách án trọng điểm khẩn trương xét xử

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu khẩn trương xét xử 9 vụ án trọng điểm, trong đó có vụ FLC, Việt Á, CDC Hải Dương, chuyển trái phép qua biên giới 200.000 USD...

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 17/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp thứ 22 của BCĐ để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành bị cách chức trong Đảng

Ban Bí thư cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ; trong đó có xem xét kỷ luật Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng; đề nghị kỷ luật Chủ tịch tỉnh Gia Lai; cách tất cả chức vụ trong Đảng Cục trưởng Quản Lý giá...

Cục trưởng Cục Quản lý giá bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tổ chức tiệc gây phản cảm là 1 trong 19 hành vi tiêu cực cần phòng chống

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; trong đó nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng chống.

Bị tố cáo nặc danh, Chủ tịch thị xã Quảng Trị mong được trả lại uy tín

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) phủ nhận các nội dung tố cáo, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, trả lại uy tín cho bản thân.

Chủ tịch Quảng Trị 'tuýt còi' chủ đầu tư 'cầm đèn chạy trước ô tô'

UBND tỉnh này vừa ra văn bản, yêu cầu Công ty Trường Thịnh tạm dừng dự án trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng trái phép tại huyện Vĩnh Linh.

Bộ Tài chính đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra 71 vụ có dấu hiệu tham nhũng

Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra, xử lý.