luật MTTQ

Cập nhập tin tức luật MTTQ

Tiền của dân phải được giám sát

Ngân sách và đầu tư công đều quan trọng, đó là thuế của dân, sức lực của người dân đóng góp cho xã hội thì phải được giám sát, nhân dân giám sát - Tổng thư ký UB TƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Phải giải trình nếu không tiếp thu phản biện của MTTQ

Luật MTTQ VN sửa đổi được QH thông qua chiều nay sẽ tạo cơ chế cho giám sát và phản biện xã hội chặt chẽ.