Luật PPP

Cập nhập tin tức Luật PPP

Dự án đối tác công - tư: Nhà nước chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư

Việc Nhà nước chia sẻ mức lỗ của doanh nghiệp, tức là buộc Nhà nước phải chia sẻ cả sự biến động các nhân tố đầu vào mà doanh nghiệp dự án phải chịu trách nhiệm sẽ đi ngược với nguyên tắc căn bản của PPP

Luật PPP: cần trám những lỗ hổng ‘chết người’ trong dự án BT

 - Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó loại hình đầu tư dự án xây dựng – chuyển giao (BT) đang châm ngòi cho nhiều lo ngại.

Luật PPP: sân chơi cho dân còn quá hẹp và phiến diện

 - Đọc Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) đang được Ban soạn thảo lấy ý kiến để trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, tôi băn khoăn trong việc định vị luật này thế nào trong hệ thống pháp luật?

Siết chặt, dự án trên 1.200 tỷ mới được gọi vốn BOT

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến việc chỉ cho phép thực hiện dự án BOT, BT,... với số vốn tối thiểu 1.200 tỷ đồng.