luật tổ chức chính phủ

Cập nhập tin tức luật tổ chức chính phủ

Sáp nhập sở kiểu 'đồng phục' khó giải phóng tiềm năng địa phương

Bộ máy nhà nước ở các cấp chính quyền theo kiểu đồng phục thực sự chưa giải phóng tiềm năng của từng địa phương, thậm chí ở một số nơi còn xảy ra ở chiều ngược lại.

Chuẩn bị điều kiện để sáp nhập một số bộ từ bây giờ

PGS.TS Lê Minh Thông cho rằng, sửa luật lần này "quên" bàn chuyện sáp nhập bộ ngành là một thiếu sót, cần phải bổ sung, đặt ra từ bây giờ để sắp tới có căn cứ thực hiện.

Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng

Đầu phiên chất vấn sáng nay, bất ngờ Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng được chủ tọa mời trả lời 3 câu hỏi của ĐB Trần Du Lịch.

Chuyên viên Văn phòng Chính phủ to hơn bộ trưởng?

Một chuyên viên Văn phòng Chính phủ to hơn cả đồng chí thứ trưởng, thậm chí còn có vị trí cao hơn cả một đồng chí ủy viên TƯ là bộ trưởng - ĐB Chu Sơn Hà phát biểu.

Đề xuất tăng thẩm quyền Thủ tướng: Còn ý kiến khác nhau

UB Thường vụ QH có nhiều ý kiến khác nhau về các quy định về thẩm quyền của Thủ tướng.

Mỗi bộ 5 thứ trưởng, trừ Bộ Công an, Quốc phòng

Dự thảo luật Tổ chức chính phủ quy định cứng số lượng tối đa thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 5.