- Sau 3 tháng triển khai, do còn một số vướng mắc nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết định lùi thời gian thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình đến 1/1/2016.

Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, từ 1/1/2015 người dân muốn mua thẻ BHYT phải đăng ký theo hộ gia đình.

Mức đóng sẽ được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Cụ thể, mức đóng của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện nay, tương đương 621.000 đồng, người thứ 2, thứ 3, thứ tư... trở đi sẽ đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%... của người thứ nhất.

{keywords}
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết định lùi thời gian thực hiện BHYT theo hộ gia đình đến 1/1/2016

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mục đích của việc áp dụng BHYT theo hộ gia đình là để chia sẻ rủi ro cho nhiều người khác trong cộng đồng, tránh tình trạng chỉ mua BHYT cho người ốm, người bị bệnh mạn tính, dẫn đến bộ chi.

Tuy nhiên thời gian qua, do thông tin đến với người dân chưa được đầy đủ cộng thêm việc nhiều địa phương còn thực hiện máy móc nên khi áp dụng vào thực tế còn nhiều khó khăn, thủ tục rắc rối...

Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết định lùi thời gian thực hiện BHYT theo hộ gia đình đến 1/1/2016.

Theo đó, những người đã tham gia BHYT từ trước 1/1/2015 và có nhu cầu tham gia tiếp, vẫn có thể tham gia BHYT theo hình thức cá nhân.

Với trường hợp các hộ gia đình đã tham gia BHYT, có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 1/1/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại chưa tham gia BHYT thì khi mua BHYT bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình.

Hiện có 13 nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí như: trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, thân nhân người có công, cán bộ xã, phường nghỉ hưu...

Ngoài ra hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% tiền mua thẻ BHYT; sinh viên, học sinh, nông dân có thu nhập thấp... được hỗ trợ 30%...

M.Anh