lương công nhân

Cập nhập tin tức lương công nhân

10 năm, lương 'chạy' không kịp mức chi phí cuộc sống của người lao động

Tiền lương tối thiểu tăng liên tục 12 năm, mức trung bình 8%/năm nhưng thực tế khoảng cách giữa mức lương này với mức sống tối thiểu lại vẫn đang rộng ra, mức chênh đã vượt mốc 10%...

Lương tối thiểu khó xóa đói giảm nghèo

Mức lương cơ bản hiện nay chỉ đáp ứng 70% mức sống tối thiểu của người lao động.

'Chả mấy ai biết lương vợ Chủ tịch nước chỉ bằng công nhân'

"Kháng chiến trường kỳ, cũng như nhiều gia đình khác, tôi và ông nhà xa cách nhau thời gian rất dài. Bây giờ ông nhà tôi về hưu, chúng tôi mới có nhiều thời gian dành cho nhau...", phu nhân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tâm sự.