Lỳ Thuỳ Chang

Cập nhập tin tức Lỳ Thuỳ Chang

Bảo Thy, vợ Chi Bảo: Gái một con 'trông mòn con mắt'

Bảo Thy chia sẻ sau nhiều lần tiếp xúc, cô và vợ Chi Bảo nhiều điểm hợp nhau, từ nuôi dạy con đến việc làm đẹp.