Năm 2016, với chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco, thu nhập của ông Vũ Quang Hải - con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện ông Hải đã bị miễn nhiệm cả hai chức danh trên. Trong khi đó, theo kế hoạch được Sabeco trình ĐHĐCĐ, trong năm nay, tổng công ty này sẽ tăng thu nhập cho thành viên kiêm nhiệm lên hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngày 18/4 tới đây, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2017.

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Sabeco dự kiến trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Theo đó, quỹ tiền lương cho 4 thành viên chuyên trách dự kiến sẽ tăng mạnh hơn 60% từ mức 4 tỷ đồng của năm 2016 lên xấp xỉ 6,5 tỷ đồng năm 2017. Tuy nhiên, quỹ tiền thưởng cho những thành viên này sẽ giảm từ hơn 1 tỷ đồng còn 810 triệu đồng.

Nếu được thông qua thì trong năm 2017, thu nhập từ lương, thưởng của 4 thành viên chuyên trách trong HĐQT Sabeco sẽ đạt trên 1,8 tỷ đồng/người/năm hay tương đương với trên 150 triệu đồng/người/tháng.

{keywords}
Ông Vũ Quang Hải

Trước đó, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, năm 2016, các "sếp" là thành viên chuyên trách của Sabeco được hưởng mức lương, thưởng bình quân 1,26 tỷ đồng/người tương ứng mức thu nhập hàng tháng khoảng 105,5 triệu đồng.

Cũng trong năm 2017, Sabeco dự kiến sẽ tăng số lượng các thành viên kiêm nhiệm từ 4 người lên 6 người, và theo đó, quỹ thù lao trình ĐHĐCĐ cũng tăng từ 783 triệu đồng lên hơn 1,9 tỷ đồng. So với mức thù lao bình quân năm 2016 là 196 triệu đồng/người/năm, con số này năm 2017 sẽ tăng mạnh lên 324 triệu đồng/người/năm (tăng 65%).

Năm 2016, với chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco, thu nhập của ông Vũ Quang Hải đạt gần 1,5 tỷ đồng. Nếu không bị mất chức và vẫn giữ cương vị cũ, ông Hải đã có cơ hội nhận thu nhập trên 2,1 tỷ đồng năm 2017.

Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 được HĐQT Sabeco trình ĐHĐCĐ lần này, mặc dù số lợi nhuận phân phối dự kiến sẽ giảm mạnh tới 39% so với năm 2016, còn 2.530 tỷ đồng, song tỷ lệ chia cổ tức sẽ tăng từ 30% lên 35%. Đồng thời, số trích khen thưởng người quản lý tổng công ty cũng sẽ tăng nhẹ, ở mức hơn 2,2 tỷ đồng.

Vừa qua, tại Sabeco xảy ra nhiều biến động về nhân sự. Đầu năm 2016, bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Thành viên HĐQT đã từ nhiệm. Đến những ngày cuối cùng của năm 2016 thì ông Vũ Quang Hải, Phó Tổng giám đốc bị miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị. Sau đó, đến trung tuần tháng 2/2017, ông này tiếp tục bị miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Sabeco.

Ngoài ra, cũng tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 2 vừa qua, Sabeco đã miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Chung Chí Dũng. Đồng thời, thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Thành Nam và bổ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát với ông Nguyễn Văn Minh.

Được biết, trong năm 2017 này, một lãnh đạo khác của Sabeco là ông Lê Hồng Xanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sabeco sẽ thôi đại diện vốn Nhà nước tại tổng công ty này và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017, tới đây, Sabeco dự kiến sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập và 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

(Theo Dân trí)