Phát biểu tại đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) lần thứ 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bài học đoàn kết.

"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ TƯ đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình";

"Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc".

Căng thẳng trên Biển Đông là nguy cơ gây mất ổn định

Thủ tướng đánh giá MTTQ Việt Nam đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…

{keywords}
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9

Thủ tướng điểm lại những thành tựu nổi bật trong 30 năm qua, trong đó phải kể đến kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

“Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh quyết liệt hơn bao giờ hết và đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Chính trị - xã hội ổn định…” Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý cần thẳng thắn thừa nhận rằng, công tác Mặt trận còn những hạn chế, bất cập, cần có các giải pháp để khắc phục.

{keywords}
Đoàn Chủ tịch đại hội

Thủ tướng nhắc lại 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại và tiếp tục là những thách thức không nhỏ, tuyệt đối không được chủ quan, xem nhẹ.

Đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được khắc phục.

“Những diễn biến mới, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tình hình căng thẳng trên Biển Đông, đe dọa hoà bình, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; sự chống phá của các thế lực thù địch… là những nguy cơ gây mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Thủ tướng lưu ý.

Làm người phản biện sắc sảo giúp Đảng và chính quyền

Thủ tướng nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề, cụ thể là xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà MTTQ đóng vai trò nòng cốt.

Mặt trận phải phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội,…

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội

“Mặt trận cần tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc”, Thủ tướng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Mặt trận phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan đảng và nhà nước ở TƯ cũng như các địa phương.

Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thủ tướng cũng nhắn nhủ các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân.

Đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm nhân dân thực sự làm chủ, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình thông qua MTTQ.

{keywords}
 

Mặt trận cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Cần làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp.

Từ đó góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

“Mặt trận chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó, cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân, những vấn đề bất cập mà nhân dân quan tâm.

{keywords}
Các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục chủ động nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

Đồng thời, phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch; phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận.

“Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm", tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân”, Thủ tướng gửi gắm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết, trách nhiệm với công việc; phuy tối đa vai trò các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu.

Thu Hằng - Trần Thường

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội

UB Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho ông Hồ Văn Năm thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa 14.