Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng về việc nghiên cứu, sớm có phương án, kế hoạch để đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. 

Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm với quy mô đường đôi, khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 1.545 km.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có  lộ trình nghiên cứu đầu tư đến năm 2030 (Hà Nội - Vinh, Nha Trang - TP.HCM), sau năm 2030 (Vinh - Nha Trang).

Theo Bộ GTVT, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là dự án có tầm chiến lược, tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước.

Tuy nhiên, đây là dự án có quy mô rất lớn, ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có tiêu chuẩn kỹ thuật - công nghệ phức tạp.

Ảnh minh hoạ 

Đây cũng  là dự án chưa có tiền lệ, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam nên cần được nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để lựa chọn phương thức và nguồn vốn đầu tư, yếu tố kỹ thuật, mô hình khai thác hợp lý trên cơ sở phù hợp với xu thế phát triển của quốc tế, điều kiện thực tế Việt Nam, bảo đảm tầm nhìn chiến lược, dài hạn.

Thời gian vừa qua, Hội đồng thẩm định nhà nước đã có ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Theo đó yêu cầu nghiên cứu, phân tích, đánh giá, kết hợp tham khảo kinh nghiệm quốc tế để lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, phát huy được các lợi thế, tiềm năng của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Hiện nay, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định; đồng thời, Bộ cũng tổ chức đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm tại một số quốc gia có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển như Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Để có đầy đủ cơ sở khoa học, khách quan, minh bạch, Bộ dự kiến sẽ huy động một số chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm, phối hợp với tư vấn trong nước để nghiên cứu, hoàn thiện làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về tiến độ, Bộ GTVT phấn đấu trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2025 theo đúng Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.