- Tổng cục Đường bộ VN vừa đề xuất Bộ GTVT cho phép mời Cục An ninh kinh tế, Tổng cục Thuế… tham gia đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các trạm thu phí BOT.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng, Tổng cục Đường bộ VN cho biết: Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục đã và đang triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát tại 9 trạm thu phí. Trong đó đã báo cáo kết quả về Bộ GTVT: 8/9 trạm.

{keywords}

Để đảm bảo tính minh bạch và phòng chống tiêu cực, chống thất thu, tránh gian lận trong hoạt động thu phí, Tổng cục Đường bộ đề xuất với Bộ GTVT cho phép Tổng cục chủ trì, mời Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục thuế các địa phương tham gia đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các trạm thu phí BOT.

Gia Văn