Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, các chức sắc, chức việc các tôn giáo, cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chủ đề Đại hội; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước; định hướng phát triển đất nước 10 năm (2021-2030); định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm (2021-2025); các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII và Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

{keywords}
Ảnh minh họa: Thúy Nga

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; các chức sắc, chức việc các tôn giáo nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị hướng đến mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện Chương trình hành động phải kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật những nhiệm vụ mới để triển khai thực hiện nhằm thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thu Hằng