Mường Nhé có 132,164km đường biên giới giáp hai nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (trong đó tuyến Việt - Trung dài 40,861km; tuyến Việt - Lào dài 91,303km). Nhờ làm tốt công tác đối ngoại theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nên 2 tuyến biên giới Việt - Lào, Việt - Trung trong thời gian qua cơ bản ổn định, đường biên, mốc giới được đảm bảo nguyên trạng, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân 2 bên biên giới và lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của 2 bên được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Một góc huyện biên giới Mường Nhé

Trong công tác biên giới lãnh thổ, đường biên, mốc giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới bảo đảm; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, với khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế đối ngoại; phối hợp thúc đẩy xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với các quy định và luật pháp của mỗi bên.

Tiếp tục tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ; triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện 2 văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Lào; 3 văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Trong năm 2022 chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên luôn duy trì và thực hiện 3 văn kiện pháp lý biên giới: Nghị định thư phân giới cắm mốc; hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Quần chúng nhân dân hai bên biên giới thường xuyên được tuyên truyền về 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các văn bản quy phạm pháp luật khác của mỗi nước nhờ đó đã thức rõ vị trí, tầm quan trọng của biên giới lãnh thổ quốc gia và chấp hành nghiêm các quy định cho nên không xảy ra các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến đường biên, mốc giới, xâm canh, xâm cư, buôn lậu.

Trong năm huyện đã chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với các đồn biên phòng: Sen Thượng, A Pa Chải duy trì, thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Trung Quốc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mạnh Hưng, Thành Huế, Thanh Hùng