Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Vụ TikTok khiến các công ty Trung Quốc lo sợ điều gì?

Vụ TikTok khiến các công ty Trung Quốc lo sợ điều gì?

TikTok đã trở nên cự kỳ phổ biến ở Mỹ trong thời gian gần đây nhưng bị chính quyền Tổng thống Trump dán nhãn là mối đe dọa an ninh quốc gia. Điều này có thể khiến các công ty Trung Quốc chùn bước trước thị trường Mỹ.