Thông cáo của KienlongBank cho biết, kết thúc năm tài chính 2022, KienlongBank đã hoàn thành vượt kế hoạch. Cụ thể, tính riêng trong quý IV/2022, KienlongBank đã đạt 168,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28,2% so với quý IV/2021. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 đạt hơn 134,6 tỷ đồng. Tổng thu nhập tăng 196,9 tỷ đồng, tương đương tăng 37,14% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần ghi nhận tăng 140,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 33,99% so với cùng kỳ) và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 86,6 tỷ đồng (tương ứng tăng 114,30% so với cùng kỳ). Lũy kế năm 2022, lợi nhuận trước thuế KienlongBank đạt gần 682 tỷ đồng và mang về 544,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

So với năm 2021, lợi nhuận của ngân hàng này có giảm, nguyên nhân chính theo KienlongBank là do trong năm 2021, ngân hàng có phát sinh thêm khoản thu nhập từ việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản cho vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín theo phương án cơ cấu lại KienlongBank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. 

Theo KienlongBank, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của KienlongBank ghi nhận gần 85.760 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 75.843 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 45.498 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát dưới 1,18%. Tổng thu nhập hoạt động tăng 294,4 tỷ đồng, tăng 12,70% so với năm trước, chủ yếu do thu nhập lãi thuần tăng 160,6 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 140,4 tỷ đồng, tăng 54,92% so với năm 2021. 

Đại diện KienlongBank cho biết, để kiểm soát, ngăn ngừa nợ xấu, ngân hàng đã nâng cao chất lượng tín dụng, tăng tỷ lệ trích lập phòng ngừa rủi ro, tạo bộ đệm dự phòng lớn. Các biện pháp kiểm soát rủi ro cũng được ngân hàng này thực hiện trong hoạt động kiểm soát - xử lý - thu hồi nợ; đồng thời tiếp tục đổi mới về cơ cấu quản trị và bộ máy điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự… 

Năm 2022, KienlongBank đã giảm lãi suất cho vay từ 1 - 2%/năm; triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hỗ trợ cho cả nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp; chủ trương theo hướng tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ…; đồng thời đẩy nhanh tốc độ giải ngân, nâng cao số lượng khách hàng được tiếp cận các gói vay ưu đãi, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh, qua đó kích cầu nền kinh tế.

Đại diện KienlongBank chia sẻ, với triển vọng kinh tế khả quan trong năm 2023, KienlongBank sẽ duy trì đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh cung cấp nhiều các sản phẩm, dịch vụ ưu việt hơn,đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, nỗ lực quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số thân thiện, hàng đầu Việt Nam đến năm 2025. 

Ngọc Minh