Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum, để triển khai có hiệu quả Chương trình Năng suất chất lượng 2023, trong năm tới, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp. Mục đích của kế hoạch năm 2023 là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khả năng cạnh tranh thông qua áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến, đặc biệt là các tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn là nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Theo đó, Kon Tum sẽ thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố.

Tỉnh sẽ hướng dẫn, hỗ trợ từ 3 đến 5 doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hướng dẫn, hỗ trợ từ 5 đến 7 doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;

Hướng dẫn, hỗ trợ từ 1 đến 3 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

Vườn Sâm Ngọc Linh giống của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum được trồng tại huyện Tu Mơ Rông

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum vừa báo cáo kết quả thực hiện chương trình năm 2022. Đối với công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tỉnh đã tổ chức 3 khóa tập huấn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; thực hành tốt nông nghiệp (VietGAP) và thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu tự nhiên (GACP) cho 195 học viên thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, hộ kinh doanh và công chức các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 24/11 đến ngày 27/11, Sở KH&CN tỉnh phối hợp tổ chức Khoá đào tạo Hệ thống truy xuất sản phẩm, hàng hoá; thực hành tốt nông nghiệp (VietGAP) và thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu tự nhiên (GACP). Gần 80 học viên đến từ các cơ quan, doanh nghiệp đã được hướng dẫn chi tiết các yêu cầu của các Tiêu chuẩn VietGAP (TCVN 11892-1:2017), Tiêu chuẩn GACP (Thông tư 19/2019/TT-BYT), Tiêu chuẩn Truy xuất nguồn gốc (TCVN 12850:2019), Quyết định số 100/QĐ-TTg. Học viên được giới thiệu về lý thuyết và kết hợp với bài tập thực hành tại lớp, qua đó nắm bắt đầy đủ các nội dung của khoá đào tạo để ứng dụng những nội dung đã tiếp thu vào thực tiễn tại tổ chức, doanh nghiệp.

Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022, tuy nhiên không có doanh nghiệp đăng ký tham gia. Khảo sát 19 doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm năng của tỉnh trên địa bàn 8/10 huyện, thành phố để vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ. Trong số 4 doanh nghiệp được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng, 1 doanh nghiệp đã nộp đơn đăng ký tham gia.

Đôn đốc Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum đăng ký hỗ trợ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 và chứng nhận Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết (giá trị hợp đồng gần 200 triệu đồng).

Theo UBND tỉnh, dù thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình Năng suất chất lượng bằng nhiều hình thức, rất ít doanh đăng ký. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp có tiềm năng của tỉnh phần lớn đều đã xây dựng và có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, VietGap, organic... Các doanh nghiệp nhỏ đang trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh sau thời gian Covid-19 nên tạm thời chưa đăng ký tham gia Chương trình.