Vừa qua, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm hạn chế lượng tiền mặt lưu thông, giảm thiểu chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt trong nền kinh tế nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng, đồng thời thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán của người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo mục tiêu trong bản kế hoạch đề ra đến năm 2025, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 70%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 60%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác cần đạt trên 80%.

An Giang cũng phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt khi mua, bán hàng; 100% đơn vị cung cấp điện, nước triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và tỷ lệ thanh toán khuyến khích đạt 70%; 100% đơn vị viễn thông chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; 100% sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 70% cửa hàng xăng dầu chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

Ngoài ra, An Giang khuyến khích 100% cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt khi giao dịch tại các kênh phân phối hàng hóa, thanh toán đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: chi trả lương, tiền điện, nước, hàng hóa, dịch vụ ăn uống; đóng phí, lệ phí... khuyến khích 100% các đơn vị hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ hiện có chấp nhận thêm phương thức thanh toán điện tử.

An Giang sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên các phương tiện truyền thông với nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có tính lan tỏa cao. … đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại...

Anh Hào