Nam Định đẩy mạnh hoạt động truyền thông về phát triển văn hoá

Thời gian qua, Nam Định đã có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể hóa đường lối văn hóa của Đảng và phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, con người phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 9/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định” và 22 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Cung Văn hóa Thể thao Nam Định.

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU, cùng với việc phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng.

Ngay từ đầu năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: cổ động trực quan tại chỗ, tuyên truyền bằng xe lưu động, qua hệ thống loa truyền thanh, tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, chiếu phim... 

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tổ chức gần 20 đợt tuyên truyền, cổ động trực quan với hàng nghìn m2 pa nô, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, cờ tại các khu vực trọng điểm và các khu đông dân cư của tỉnh,  một số tuyến phố trung tâm, các cửa ngõ ra vào thành phố Nam Định. 

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã sáng tác, thu âm, sản xuất các ca khúc, tác phẩm hát chầu văn, hát chèo, cải lương. Thư viện tỉnh duy trì đều đặn công tác trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu theo chuyên đề thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước như: Hội Báo Xuân Nhâm Dần, Ngày Sách Việt Nam tỉnh Nam Định, Đại sứ văn hóa đọc… 

Ở các huyện, thành phố, hoạt động thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh qua các hình thức: cổ động trực quan, xe lưu động, hệ thống đài phát thanh và qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ sở.

Ở các khu dân cư, đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm từ Đài phát thanh huyện, đồng thời tăng cường phát sóng từ 2 - 3 lần/ngày. Nội dung các chương trình phát sóng thông tin, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội, phát triển kinh tế; hưởng ứng các chương trình, tháng hành động: vì môi trường, vì phụ nữ và trẻ em, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tác hại của thuốc lá, biểu dương gương người tốt, việt tốt…

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh thông tin, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những mục tiêu, định hướng, chiến lược trong lĩnh vực gia đình, văn hóa, thể thao và du lịch.

Tổ chức cổ động, trưng bày, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa, thể thao, phản ánh toàn diện những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hoá, kinh tế - xã hội.

Hạ Nhiên

tin nổi bật

Bảo tồn và lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại làng du lịch cộng đồng Nà Sự, Điện Biên

Chà Nưa là xã miền núi biên giới, cách trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 45km, có 4,1 km đường biên giáp với nước CH Dân chủ nhân dân Lào. Xã có 4 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm tới 84,73%.

5 nhóm nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa

Năm 2022 đánh dấu những thành công mới của ngoại giao văn hóa Việt Nam, nhất là tại tổ chức đa phương tầm toàn cầu.

Gắn kết văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Gắn kết văn hóa với chính trị, với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và địa phương; lồng ghép hoạt động bảo tồn và phát huy hệ giá trị văn hóa trong triển khai chiến lược phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc 2022

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 khai mạc tối 2/12 tại quảng trường Hùng Vương, TP.Việt Trì (Phú Thọ).

Xây dựng con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược PTKTXH

Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành.

Tầm quan trọng phải xây dựng được các hệ giá trị Việt Nam

Các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam tồn tại trong nghìn năm dựng nước và giữ nước, tuy nhiên cần phải xem xét việc bảo tồn, phát huy trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, trước những cơ hội và thách thức mới.

Càng hiện đại, càng cần có điểm tựa truyền thống để phát triển bền vững

Trong bối cảnh mới hiện nay, khó có thể duy trì mãi nếp sinh hoạt, nếp tư duy cũ, tuy nhiên những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội vẫn cần được gìn giữ, phát huy.

Văn hóa là yếu tố dẫn đường để củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các quốc gia

Văn hóa là yếu tố dẫn đường, là điều kiện cần thiết và không thể thiếu cho việc thực hiện các mục tiêu ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, tăng cường sự hiểu biết, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các quốc gia.

Ngoại giao văn hóa- một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện

Các quốc gia ngày càng coi trọng việc gìn giữ và phát huy bản sắc, sức mạnh mềm văn hóa trong quan hệ đối ngoại. Đây là nền tảng thuận lợi để các quốc gia tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu.

Vai trò của văn hóa trong thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế

Việc nâng cao sự hiểu biết của các đối tác, bạn bè quốc tế về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam cũng như những định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng

Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

Trong bối cảnh mới, phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Những cột mốc tâm linh khẳng định chủ quyền giữa biển khơi

9 ngôi chùa hình thành từ những miếu, am thờ hay những tượng phật nhỏ của ngư dân Việt Nam dựng lên tại quần đảo Trường Sa từ xa xưa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng mà còn là những cột mốc chủ quyền trên biển của Tổ Quốc.

Thượng tá Phan Văn Lý hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Trong nỗ lực chung của toàn đơn vị, Thượng tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã có đóng góp quan trọng bảo đảm an ninh trật tư, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Sức sống sau 40 năm của bộ phim tài liệu 'Hà Nội trong mắt ai'

Trên sân khấu, đạo diễn 82 tuổi đã khóc: "Tôi được nhận giải thưởng này, được gặp gỡ mọi người. Tôi rất cảm động. Ngày hôm nay hun đúc thêm cho chúng ta tình cảm, trách nhiệm, bổn phận đối với Hà Nội - nơi ta đang sinh sống".

Để tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới

Hội nhập quốc tế hiện nay cũng đặt ra không ít thách thức cần giải quyết, như tư tưởng, thái độ sùng ngoại một cách lệch lạc; sự mai một bản sắc văn hóa, nhất là bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số