Nam Định đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Tỉnh Nam Định luôn xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình thực hiện các công trình trọng điểm.

Gần đây, tỉnh Nam Định đang triển khai đầu tư nhiều dự án mới như Khu công nghiệp Mỹ Thuận, Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, tuyến đường nối kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh, các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng). Dự báo khi hoàn thành đi vào hoạt động, các dự án này sẽ mang lại nhiều lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và người dân địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động đầu tư, ngày 24/3/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-BCĐ về việc phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát động quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ với các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương xây dựng dự án của tỉnh là động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế của địa phương, tạo cơ hội nâng cao thu nhập của gia đình, cá nhân, bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng. 

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mỗi gia đình, người thân trong gia đình đồng tình, ủng hộ việc triển khai xây dựng dự án; chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực tố giác, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác do địa phương phát động. 

Công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Nam Định đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, ngay khi tỉnh Nam Định thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh) đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Huyện uỷ, Thành ủy làm trưởng ban và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh họp kiểm điểm hàng tuần, đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án trọng điểm; đã giao các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ chuyên môn hướng dẫn và trực tiếp làm việc với UBND các huyện, thành phố để tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng tại các địa phương. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên hiện nay công tác giải phóng mặt bằng ở Nam Định hiện vẫn gặp một số khó khăn do người dân chưa hiểu rõ chủ trương của các cấp chính quyền. Vì vậy, để nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã tập trung lựa chọn nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tình hình triển khai dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình thực hiện các công trình trọng điểm, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã yêu cầu 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật  phù hợp với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hơn 150 lượt báo cáo viên pháp luật tiêu biểu cấp huyện với nội dung liên quan đến công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời tiến hành biên tập tình huống pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đăng trên trang thông tin điện tử Sở và làm tư liệu để các sở, ban, ngành của tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các nội dung: Quy hoạch đất đai, khoáng sản; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép về môi trường, khoáng sản; các khoản hỗ trợ; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; việc thu và sử dụng phí, lệ phí; kê khai tài sản...

Sở Tài nguyên và Môi trường còn phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, môi trường. Chủ động trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, sinh thái…

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo; các chính sách pháp luật liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tại các huyện, thành phố có dự án đầu tư, 100% các phòng, ban, tổ chức hội, đoàn thể, UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật về công tác giải phóng mặt bằng. 

Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; tổng quan về dự án, thông tin về chủ đầu tư, thời gian hoạt động, tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng... 

Hạ Nhiên

tin nổi bật

Tiếp tục tạo sức sống mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị của nghệ thuật Xòe Thái

Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vốn tín dụng CSXH đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động

Trong 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Công tác dạy nghề gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Giải quyết tốt công tác đào tạo nghề để thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả mạnh mẽ và bền vững là bài toán khó đặt ra không chỉ với Vĩnh Long mà với tất cả các địa phương trên cả nước.

Nâng cao kiến thức về môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến phát triển bền vững

Hôm 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học về môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững ở Hà Giang.

Điểm tựa KHCN trong xây dựng nông thôn mới

Thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng nông thôn mới 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình khoa học công nghệ.

Những ngôi "Nhà tình nghĩa" ấm lòng bà con các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở là chủ trương lớn của Bộ Công an. Cùng với UBTƯ Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Sử dụng các nền tảng số để đẩy mạnh thông tin về quyền con người

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028.

“Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo năm 2022”

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng vai trò rất quan trọng.

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho những người làm công tác dân tộc tại cơ sở

Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Ước tính năm 2022 tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022: Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

Cần giải pháp KH&CN đột phá hơn cho vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước

Bộ trưởng KH&CN nhìn nhận Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước. KH&CN vùng vẫn tồn tại hạn chế, đòi hỏi giải pháp mạnh, đột phá, đổi mới sáng tạo hơn.

Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin và truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Quảng Bình đẩy mạnh thông tin, truyền truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Nhằm tạo sự đoàn kết, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng để giảm nghèo thông tin tại các vùng sâu, vùng xa

Tại vùng sâu, vùng xa công tác tuyên truyền miệng là hình thức truyền tải nhanh nhất và sinh động nhất các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân.