Nam Định phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022

Thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022.

Theo UBND tỉnh Nam Định, 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước  ước đạt 14.647 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tổng thu ngân sách nội địa đạt 4.315 tỷ 079 triệu đồng, bằng 65% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. Thu tiền sử dụng đất 2.025 tỷ 202 triệu đồng, đạt 79% dự toán năm và tăng 37% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 430 tỷ 257 triệu đồng, bằng 72% dự toán và tăng 101% so với cùng kỳ năm 2021. 

6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách tỉnh Nam Định ước đạt 14.647 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. 

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua UBND tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Tích cực thực hiện các giải pháp của Trung ương, của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện các biện pháp đôn đốc thu thuế, phí, lệ phí và các nguồn thu khác. Truy thu các khoản thuế nợ đọng, điều chỉnh doanh thu, kiểm tra chéo, đánh giá lại các khâu quản lý tính thuế trên địa bàn để tránh thất thu.

Đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thành phố đã đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh cũng đã tích cực triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đề ra và được Tổng cục Thuế khen thưởng đột xuất, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai hóa đơn điện tử, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp không phải trực tiếp đến cơ quan thuế cũng như các cơ quan liên quan để giải quyết các thủ tục về thuế, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng đã chú trọng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội; kiểm soát cơ bản được giá cả thị trường. 

Đáng kể, ngành thuế và các địa phương đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; giao nhiệm vụ thu hàng tháng, hàng quý cho từng đơn vị, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách. Đồng thời đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, rà soát từng nguồn thu, từng sắc thuế để đảm bảo thu kịp thời, thu đúng, thu đủ sát với thực tế phát sinh.

Nhờ đó, trên toàn tỉnh có một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2021 và đạt cao so với tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao như thu thuế thu nhập cá nhân đạt 81% so với dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76% so với dự toán, thu phí, lệ phí đạt 62% so với dự toán, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 59% so với dự toán… 

Bên cạnh những kết quả tích cực, đánh giá trên bình diện chung toàn tỉnh, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên vẫn còn có một số khoản thu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán được giao như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 43% so với dự toán, thuế bảo vệ môi trường đạt 26% so với dự toán… 

Để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022, trước bối cảnh và dự báo tình hình thế giới, toàn quốc cũng như của tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Nam Định yêu cầu ngành thuế và các địa phương bám sát chỉ đạo của cấp trên và thực tế tại địa phương, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu ngân sách nhà nước. 

Đặc biệt, chú trọng triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ. Đẩy mạnh hỗ trợ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đến hết ngày 15/11/2022 hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Nhật Hạ

tin nổi bật

Tiếp tục tạo sức sống mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị của nghệ thuật Xòe Thái

Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vốn tín dụng CSXH đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động

Trong 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Công tác dạy nghề gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Giải quyết tốt công tác đào tạo nghề để thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả mạnh mẽ và bền vững là bài toán khó đặt ra không chỉ với Vĩnh Long mà với tất cả các địa phương trên cả nước.

Nâng cao kiến thức về môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến phát triển bền vững

Hôm 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học về môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững ở Hà Giang.

Điểm tựa KHCN trong xây dựng nông thôn mới

Thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng nông thôn mới 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình khoa học công nghệ.

Những ngôi "Nhà tình nghĩa" ấm lòng bà con các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở là chủ trương lớn của Bộ Công an. Cùng với UBTƯ Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Sử dụng các nền tảng số để đẩy mạnh thông tin về quyền con người

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028.

“Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo năm 2022”

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng vai trò rất quan trọng.

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho những người làm công tác dân tộc tại cơ sở

Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Ước tính năm 2022 tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022: Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

Cần giải pháp KH&CN đột phá hơn cho vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước

Bộ trưởng KH&CN nhìn nhận Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước. KH&CN vùng vẫn tồn tại hạn chế, đòi hỏi giải pháp mạnh, đột phá, đổi mới sáng tạo hơn.

Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin và truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Quảng Bình đẩy mạnh thông tin, truyền truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Nhằm tạo sự đoàn kết, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng để giảm nghèo thông tin tại các vùng sâu, vùng xa

Tại vùng sâu, vùng xa công tác tuyên truyền miệng là hình thức truyền tải nhanh nhất và sinh động nhất các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân.