Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn quân

Phát biểu của Đại tướng Lương Cường tại chương trình tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ V, giai đoạn 2017-2022.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui và phấn khởi tới dự Tuyên dương điển hình tiên tiến Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ V (giai đoạn 2017-2022). Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu khách quý, đặc biệt là 78 tập thể, 193 cá nhân tiêu biểu đại diện cho gần 18 vạn cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân được tuyên dương hôm nay, cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan các cấp, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn quân, tổ chức chặt chẽ với nội dung thiết thực, hình thức sáng tạo, phong phú, đã đạt được nhiều kết quả và có bước phát triển vững chắc, sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, góp phần cổ vũ, động viên đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 
Đại tướng Lương Cường và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trò chuyện cùng các điển hình tiêu biểu. Ảnh: QĐND

Trong đó, Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là một phong trào lớn, mang đặc trưng của tổ chức công đoàn, gắn chặt với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động của toàn quân, toàn quốc đã khơi dậy lòng nhiệt tình say mê sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trên từng cương vị công tác.

Thông qua phong trào thi đua đã bồi dưỡng, xây dựng nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc. 5 năm qua, đã có hơn 31.000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân lao động trực tiếp là đoàn viên công đoàn được công nhận và ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả vào thực tiễn, làm lợi cho ngân sách quốc phòng hàng nghìn tỷ đồng; góp phần cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Đánh giá kết quả phong trào thi đua 5 năm qua, chúng ta vui mừng nhận thấy rằng, trên lĩnh vực nào cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Tôi rất ấn tượng và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn trong toàn quân, các đồng chí luôn khát khao cống hiến và sáng tạo, luôn đề cao trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tâm huyết, chủ động, tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo ra nhiều biện pháp, giải pháp, cách làm hay, tạo ra nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị cao, mà tiêu biểu là 78 tập thể và 193 cá nhân là những đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng nghìn tập thể, hàng vạn công nhân viên chức quốc phòng và người lao động trong Công đoàn Quân đội được khen thưởng và tuyên dương hôm nay.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong 5 năm qua. 

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn, ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cá nhân đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong QĐND Việt Nam.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao và rất nặng nề với toàn quân, trong đó có yêu cầu về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Quốc phòng. Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tôi yêu cầu các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan các cấp và đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân cần quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội; góp phần thiết thực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hai là, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc; trong đó, cần đặc biệt chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, tâm huyết, có trình độ, năng lực và uy tín, thực sự là cầu nối quan trọng giữa chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp với đoàn viên công đoàn, người lao động.

Tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng; có tinh thần khắc phục khó khăn trong công tác; tích cực, chủ động tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Trong đó, cần chú trọng làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn cơ quan, toàn đơn vị và toàn quân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động trong Quân đội tiếp tục phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Bốn là, đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh hôm nay, đề nghị các đồng chí tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn dừng lại, mà phải “đã tốt thì phải tốt hơn” như mong muốn và yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Quân ủy Trung ương và toàn quân. Do vậy, yêu cầu các đồng chí cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, ra sức học tập, phấn đấu giữ vững, phát huy hơn nữa thành tích, kết quả đã đạt được; đồng thời, tích cực truyền thụ kinh nghiệm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong cơ quan, đơn vị để trong thời gian tới, chúng ta có nhiều hơn nữa “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn quân.

Năm là, đối với Ban Công đoàn Quốc phòng, cần quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chủ động phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương; bám sát thực tiễn, nhạy bén, kịp thời tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện tốt phong trào công nhân và chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân.

Trước mắt, các đồng chí cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, chu đáo từ cấp cơ sở đến toàn quân, bảo đảm thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân.

Thưa các đồng chí!

Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tin tưởng rằng, với tiềm năng, thế mạnh và quyết tâm phấn đấu của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn quân, Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong Quân đội những năm tới sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái được nhiều kết quả mới, cao hơn nữa trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Một lần nữa chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

tin nổi bật

Tổng Bí thư là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên noi theo

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại Lễ ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, tại Lễ ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 2/2/2023.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hoàn thiện, phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc đã đạt được một số kết quả quan trọng, khả quan.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện mới

Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội theo hướng đồng bộ, hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kinh nghiệm của tỉnh Nam Định trong phục hồi và phát triển KTXH, kiểm soát dịch Covid-19

Tỉnh Nam Định quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Kiên Giang huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển

Từ những lợi thế và tiềm năng lớn về biển, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng các chương trình và kế hoạch hành động nhằm huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình

Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đã thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực.

Thư chúc Tết Quý Mão 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc Tết tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cả nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán tới cán bộ ngành Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Quý Mão 2023

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc tết Xuân Quý Mão - 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Y tế: Những quyết sách của Quốc hội đem lại giá trị thực tiễn to lớn cho ngành y

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15, giúp cho ngành y tế giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau đại dịch. Nhìn lại quá trình thực thi Nghị quyết 30 đối với Bộ Y tế, đó là những giá trị thực tiễn vô cùng quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xác định rõ trách nhiệm, xây dựng và thực thi pháp luật

Năm 2022, QĐND Việt Nam ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội được nâng cao....