Tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 4 năm 2022 (VFTE 2022), MISA giành 3 giải tại Lễ trao giải thưởng "Make in Vietnam" cho các sản phẩm MISA AMIS, MISA FinGov, MISA EMIS

Không chỉ đáp ứng tất cả các nghiệp vụ khép kín của chu trình ngân sách, MISA FinGov còn kết nối với các Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, các phần mềm quản lý hoạt động chuyên ngành giúp đơn vị tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả làm việc. Đồng thời, nền tảng MISA FinGov góp phần giúp các Bộ ngành, địa phương chuyển đổi số ngành tài chính, trở thành giải pháp toàn diện góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính thống nhất.

MISA FinGov là nền tảng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành tài chính.

MISA FinGov là nền tảng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành tài chính, được sử dụng tại hơn 55.000 đơn vị hành chính sự nghiệp, chiếm 71% thị phần trên toàn quốc. Đây là sự khẳng định về việc làm chủ sản phẩm công nghệ Việt do người Việt thiết kế và sáng tạo, đúng theo tinh thần Make in Viet Nam.

Tài chính nhà nước là nguồn lực vô cùng quan trọng để đảm bảo duy trì sự tồn tại và hoạt động của bộ máy Nhà nước bao gồm các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương. Việc lập phân bổ dự toán và quản lý  ngân sách là một quy trình phức tạp có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị. Vì vậy, việc chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị tài chính Nhà nước là một trong những vấn đề trọng tâm.

Theo khảo sát của MISA, cả nước có gần 3.000 đơn vị chủ quản, mỗi đơn vị lại cần tới 30 ngày tổng hợp dự toán và mất thêm từ 1-2 ngày để theo dõi, đánh giá thực hiện dự toán (mỗi năm thực hiện tổng hợp một lần và mỗi tháng sẽ có 2 lần đánh giá việc thực hiện). Khi áp dụng MISA FinGov, thời gian thực hiện tổng hợp dự toán giảm chỉ còn 10 ngày và ngay lập tức đánh giá được hiệu quả.

Để hiện thực hóa những con số trên, MISA FinGov được ứng dụng những công nghệ tiến bộ, đảm bảo tính an toàn  bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế và dễ dàng trong triển khai, đào tạo.