- Nhiều tổ chức tín dụng quy mô lớn bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất huy động trái với lo ngại về khả năng một cuộc cạnh tranh về huy động vốn mới trong hệ thống ngân hàng.


Ngân hàng Vietcombank ngày 26/9 công bố biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm với nhiều kỳ hạn giảm từ 0,3-0,5%/năm. Theo đó, lãi suất 6 tháng chỉ còn 5,3%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,5%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn từ 1-2 tháng giảm còn 4,3%/năm.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) cũng giảm lãi suất ở mức tương tự: Kỳ hạn 12 tháng còn 6,9%/năm; kỳ hạn 1-2 tháng cũng được giảm về mức 4,3%/năm.

Hai NH lớn khác là: VietinBank và Agribank cũng giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở hầu hết các kỳ hạn.

{keywords}
Nhiều NH lớn giảm lãi suất huy động vốn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, một số TCTD lớn trong đó có các NHTMNN đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND ở các kỳ hạn dưới 1 năm với mức giảm từ 0,3-0,5%/năm. Theo đó, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng được các TCTD này công bố ở mức 0,3-0,5%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ở mức 4,2-4,3%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 5 tháng ở mức 4,8%/năm, kỳ hạn từ 5 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng ở mức 5,3%/năm, và kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 5,5%/năm.

Động thái điều chỉnh giảm lãi suất huy động của các TCTD nêu trên là giải pháp tích cực, kịp thời nhằm triển khai định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ  đã được Thống đốc NHNN cụ thể hóa cho ngành ngân hàng tại Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 27/5/2016 tiết giảm chi phí để phấn đấu cắt giảm lãi suất cho vay qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, NHNN đã bám sát thị trường, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản của hệ thống, tạo điều kiện để giữ mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp; qua đó tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất huy động và giảm sức ép lên lãi suất cho vay của các TCTD, đồng thời đảm bảo các mục tiêu ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

M. Hà