- Ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay ông Nguyễn Phước Thanh đã nghỉ hưu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Thái Sơn, sinh năm 1970, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

{keywords}
Ông Đoàn Thái Sơn, tân Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đoàn Thái Sơn sẽ nắm chức vụ thay cho ông Nguyễn Phước Thanh, vừa nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017.

Với quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước chính thức có 5 phó thống đốc bao gồm: bà Nguyễn Thị Hồng, các ông: Nguyễn Đồng Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Kim Anh và ông Đoàn Thái Sơn.

Hồi tháng 7 vừa qua, trên cơ sở các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Thống đốc NHNN đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN. Ông Đoàn Thái Sơn được bổ nhiệm vào chức Phó Trưởng ban chỉ đạo.

Hạnh Nguyên