ngân sách địa phương

Cập nhập tin tức ngân sách địa phương

Cắt giảm chi ngân sách cho một loạt địa phương

Các thành phố lớn chia sẻ nhiều băn khoăn khi nguồn lực đầu tư cho địa phương bị cắt giảm mạnh, trong đó TP.HCM giảm 5%, Hà Nội giảm 7%, Đà Nẵng giảm 17%...

Cắt giảm chi tiêu: Bộ KH–ĐT bất đồng với Bộ Tài chính

Trong khi Bộ Tài chính muốn “giảm dần” dự toán chi thường xuyên năm 2017 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định không thể “giảm dần” mà phải giảm theo đúng lộ trình cắt giảm biên chế.