Ngành da giày Việt Nam

Cập nhập tin tức Ngành da giày Việt Nam

Ngành da giày Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19

Sau khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nền của đại dịch Covid-19, ngành da giày Việt Nam đã có những bước phục hồi, chuyển mình mạnh mẽ, tăng trưởng ấn tượng.

Cơ hội và thách thức với ngành da giày Việt Nam

Chiến lược da giày Việt Nam cần sớm được ban hành với các chính sách đột phá, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ nguyên phụ liệu lên tới 80%.