Năm 2024 dự báo nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn do biến động tình hình chính trị, kinh tế thế giới. Đại diện Tổng cục Thuế nhận định sẽ có doanh nghiệp rời bỏ thị trường, mất khả năng thanh toán, điều này dẫn đến công tác cưỡng chế nợ thuế sẽ càng gặp nhiều khó khăn.

dth 5961.jpg

Tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế đề nghị Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chỉ đạo các cơ quan thuế vào một số nhóm nhiệm vụ:

Thứ nhất, kiên quyết áp dụng đầy đủ biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế thuộc trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chính sách pháp luật đến người nộp thuế, cũng như các biện pháp cưỡng chế để nâng cao tính tuân thủ, tự giác thực hiện nộp thuế, phòng ngừa nợ thuế.

Thứ ba, thực hiện công khai thông tin người nộp thê dây dưa, chây ỳ nợ thuế lên báo, đài, website của cơ quan thuế.

Thứ tư, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan như: cơ quan công an, Ngân hàng Nhà nước, toà án, quản lý thị trường, sở ngành... trong việc thu hồi nợ đọng thuế; đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...

Thứ năm, tập trung rà soát các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, phối hợp chuyển hồ sơ các trường hợp cố ý chây ỳ nợ thuế sang cơ quan công an để có các chế tài mạnh đối với các trường hợp này.

Thứ sáu, Cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phải quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý nợ; đồng thời chỉ đạo các bộ phận trong cơ quan thuế (pháp chế, kê khai, thanh tra - kiểm tra, quản lý hộ, quản lý đất…) phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý nợ để đảm bảo việc thực hiện quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả cao.

lddv2.jpg

Trao đổi tham luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Trà - Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế và các đại diện cục thuế địa phương khẳng định đã triển khai công tác thu nợ theo quy định, đảm bảo việc thực hiện thu hồi nợ thuế khả thi khi thực hiện và đem lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, các đại diện cục thuế cũng chia sẻ, việc áp dụng các biện pháp thu nợ, công tác phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan trên địa bàn cũng gặp những khó khăn, trong khi chế tài trong công tác thu hồi nợ thuế còn chưa đủ mạnh. Vì vậy, các cục thuế kiến nghị sớm nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện công tác quản lý nợ thuế.

Chủ động đề xuất kế hoạch và các giải pháp quản lý nợ thuế hiệu quả, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, ông Đặng Ngọc Minh yêu cầu Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chủ trì tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị, đặc biệt là những nội dung liên quan đến chức năng điều tra, kê biên tài sản… để sớm trình Tổng cục Thuế, trình Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong thời gian tới.

Phó Tổng cục trưởng cũng lưu ý, đối với những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung tại Luật Quản lý thuế, vụ phải đánh giá một cách toàn diện để đề xuất thực hiện sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Quốc Tuấn