- Chủ tịch nước sẽ trình QH miễn nhiệm Thủ tướng ngày 6/4. Ngay sau khi được bầu vào ngày hôm sau, Thủ tướng mới sẽ tuyên thệ trước QH.

Ngày 30 và 31/3, QH dành thời gian thảo luận, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cùng ngày 31/3, QH tiến hành các bước thảo luận, bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước, thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, biểu quyết thông qua danh sách bầu và bỏ phiếu kín Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới vào ngày 2/4.

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Sau đó, QH thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó chủ tịch QH, một số thành viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số UB của QH.

Việc bầu các nhân sự thay thế sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4.

Vào ngày 6/4, Chủ tịch nước sẽ trình QH miễn nhiệm Thủ tướng. UBTVQH sẽ thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín. Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Thủ tướng.

Việc dự kiến nhân sự Thủ tướng sẽ được thảo luận tại đoàn trước khi có báo cáo kết quả chính thức ra QH ngày 7/4 để bầu theo hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi QH thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng, Thủ tướng mới sẽ tuyên thệ trước QH.

QH cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC được thực hiện trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch nước.

Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ cũng được thực hiện trên cơ sở tờ trình của Thủ tướng.

Tân Chủ tịch nước, Chủ tịch QH và Chánh án TANDTC cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH nhiệm kỳ cũ được dành thời gian phát biểu trước QH trên cương vị đảm trách nếu có nhu cầu.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước ngay tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13 mà không chờ QH khóa mới bầu sau bầu cử (7/2016) do nhiều vị trí chủ chốt không tái cử Ban chấp hành TƯ. Trong khi đó, Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới cho nhiều tân ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.

3 ứng viên được Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 11 giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH gồm các ông, bà: Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân PhúcNguyễn Thị Kim Ngân.

Linh Thư